آیا سازه های فضاکار دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی هستند؟

آیا سازه های فضاکار دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی هستند؟ پرواضح است که طراحی و محاسبات انواع سازه های فضاکار ذیل آیین نامه های داخلی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و همچنین بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ودر نهایت با رویکردی مبتنی برنشریه ۴۰۰ معاونت نظارت راهبردی بوده و بر اساس آن دفترچه […]

نصب جرثقیل سقفی در سازه های فضاکار

نصب جرثقیل سقفی در سازه های فضاکار نصب جرثقیل سقفی در سازه های فضایی مانند سایر اقسام سازه موضوعی بدیهی است و زمانی که خریدار نیاز به نصب جرثقیل سقفی دارد، دفتر فنی مهندسی شرکت استاک درضمن طراحی سازه فضاکار بار مربوطه را در محاسبات اعمال و بر اساس تناژ جرثقیل سقفی اقدام به آنالیز […]

حالت های متداول جوشکاری را نام ببرید

حالت های متداول جوشکاری را نام ببرید : ۱) جوشکاری  گازی در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط گاز فراهم می شود. ۲) جوشکاری با قوس الکتریکی در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط عبور جریان مستقیم یا متناوب فراهم می شود.

جوش های پرکاربرد در اتصالات سازه فولادی را نام ببرید.

جوش های پرکاربرد در اتصالات سازه فولادی را نام ببرید. ۱) جوش گوشه استفاده از این جوش به لحاظ سهولت در اجراء ، اقتصادی بودن و امکان استفاده در اغلب اتصالات مطلوب مورد توجه است.  این جوش ، حدود ۸۰ درصد از جوشکاری ها در سازه های فولادی را به خود اختصاص می دهد ۲) […]

ترد شکنی در فولاد چیست؟

ترد شکنی در فولاد چیست؟ به طور از فولاد انتظار رفتار ترد و شکننده داریم. زیرا فولاد یک ماده شکل پذیر است. عوامل زیر باعث بروز رفتار ترد در فولاد می شود. ۱) درجه حرارت در دمای پایین ( مثلا حدود c -۴۵) فولا نرمه ، تردشکن می شود.۲)  سرعت بارگذاری با افزایش سرعت بارگذاری، تنش تسلیم […]

برای طراحی سازه فولادی معمولا چه معیارهایی داریم؟

برای طراحی سازه فولادی معمولا چه معیارهایی داریم؟ ۱) معیارمقاومت این معیار تنش های موجود در سازه را کنترل کرده و به دو صورت معیار تسلیم و معیار تسلیم خمیری می تواند مطرح شود . در معیار تسلیم فرض می شود که در یک نقطه از سازه در صورت رسیدن فولاد به تنش تسلیم سازه […]

مقاومت سازه های فولادی در برابر آتش سوزی و خوردگی چگونه است ؟

مقاومت سازه های فولادی در برابر آتش سوزی و خوردگی چگونه است ؟ فولاد در مجاورت آتش سوزی به شدت آسیب پذیر بوده و در مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه مقاومت خود را به سرعت از دست می دهد. با انجام تدابیر مناسب برای سازه های فولادی می توان مقاومت آن هارا در مقابل آتش […]

خستگی در فولاد چیست؟

خستگی در فولاد چیست؟ در یک سازه فولادی تحت اثر نیروی متناوب هنگامی که تعداد تناوب بارهای اعمالی زیاد شده و این بارها در سازه ایجاد تنش کششی کنند بدون اینکه تنش ایجاد شده به حد تسلیم برسد،  سازه می تواند دچار گسیختگی وشکست شود که این پدیده خستگی نام دارد. پدیده خستگی در مورد […]

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟ اگر فولادهای پر مقاومت وکم آلیاژرا آب داده و سپس بازپخت نماییم، می توان به تنش های تسلیم بیشتر از ۶۰۰۰kg/cm ^2 رسید. عمل بازپخت تنش تسلیم فولاد را افزایش داده و شکل پذیری آن را کاهش می دهد. برای جوشکاری در این فولادها احتیاج به تدابیر ویژه […]

فولاد پر مقاومت و کم آلیاژچیست؟

فولاد پر مقاومت و کم آلیاژچیست؟ این فولاد با افزودن مقادیر ناچیزی کروم،مس و منگنز به فولادهای کم کربن ساخته می شود . افزودن این آلیاژها باعث ریزتر شدن ساختمان بلوری آهن و افزایش مقاومت آن می شود.