مزایای سازه ای در سازه فضاکار

 ۱ – عدم محدودیت دهانه در سازه های فضایی سازه های فضاکار ،برای پوشش کلیه مکانهایی که به نحوی محدودیت اجرای ستون و تکیه گاههای میانی دارند ، ایده آل بوده و به بیان دیگر سازه های فضایی یا فضاکاربا عبارت ” سالن های بدون ستون ” مترادف است . خصوصاً که اجرای چنین محل هایی با استفاده از سازه های فضاکار ، از نظر جلوه های ظاهری و نکات سازه ای ، موقعیت و برتری منحصر به فردی را برای سازه های فضایی ( درمقایسه با سایر سازه های جایگزین یا مشابه ) به وجود می آورد .

سازه فضاکار بصره

 ۲ – عدم ضرورت نظم تکیه گاهها در سازه های فضا کار در کلیه مکانهایی که به دلیل وجود محدودیت های سازه ای یا معماری ، امکان رعایت نظم و تقارن در انتخاب ستونها وجود نداشته و محدودیت تکیه گاهی دارد ،می توان از سازه فضایی استفاده نمود ، چرا که در سازه های فضا کار به علت رفتار سه بعدی ، توزیع تنش در تمام جهت ها انجام شده و لذا رعایت نظم درانتخاب تکیه گاهها ضرورت ندارد . و به همین دلیل است که در توسعه شبکه سازه فضایی می توان بدون اینکه به پایداری سازه فضاکار لطمه ای وارد شود، محل تکیه گاهها را (در صورت لزوم) تغییر داد .

 ۳ – امکان نصب جرثقیل بر روی سازه فضایی سختی و صلـبـیت زیاد سازه فضایی ، منجر به کوچک شدن تغییر شکل سازه تحت بارهای سرویس شده و قابلیت استثنائی برای حمل بارهای سنگین متمرکز و غیر متمرکز به وجود می آورد . به بیان ساده تر امکان نصب جرثقیل دو پل و حتی جرثقیل تک پل و یک ریلی با استفاده از گره های سازه فضایی در هر مسیر دلخواه وجوددارد .

سازه فضاکار کارواش اصفهان

 ۴- دارا بودن تکنیک برتر سازه ای این نوع شبکه ها (سازه های فضایی)، نمونه کاملی از سازه های سه بعدی بوده بطوری که اغلب اعضای سازه درتقسیم و توزیع بار مشارکت دارند و این ویژگی در این سطح ، منحصر به سازه های فضایی می باشد .

سازه فضاکار مدرسه علوی نجف اشرف

 ۵- وزن کم و ایمنی بسیار بالا در سازه های فضایی : در سازه های فضایی به دلیل رفتار سه بعدی ، تنش در تمام جهات توزیع شده و به عبارت دیگر به دلیل توزیع یکنواخت بار و پخش نیرو در جهات مختلف این سازه ها (سازه های فضاکار) از استحکام توام با سبکی استثنائی و ایمنی بسیار زیاد برخوردارمی باشد .

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ۶- استفاده بهینه از مصالح در سازه های فضایی از یک سو بدلیل سه بعدی بودن و یکپارچگی سازه های فضایی با کمترین مصالح امکان فراهم نمودن بیشترین صلبیت و بالاترین سطح ایمنی در سازه های فضا کار وجوددارد و از سوی دیگر قابلیت استفاده از مصالح در این سیستم از سازه بسیارزیاد بوده به گونه ای که در بعد ملی ، کمترین مصالح از بین رفته و یا از پروسه تولید ملی خارج می شوند .

سازه فضایی رستوران چهارباغ

 ۷ – عدم انهدام ناگهانی ( درجه هایپر استاتیکی بالا ) در سازه های فضاکار با توجه به بالابودن درجه نامعینی در سازه های فضایی و مشارکت بیشتر هموندها در تقسیم و توزیع بار ، ذخیره مقاومتی اعضا بیشتر بوده و لذامعمولاً حذف یک یا چند المان (خرابی موضعی) منجر به فروپاشی یا انهدام ناگهانی کل سازه نخواهد شد .

سازه فضاکار ایستگاه تقلیل فشارگاز تهران

 ۸- سازه های فضایی ، مقاوم ترین سازه در حوادث غیر مترقبه : سازه های فضاکار به علت یکپارچگی ، نیروهای افقی بارهای اتفاقی و نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله ، انفجار ، حملات هوایی ، طوفان ، آتش سوزی و …را بهتر از انواع دیگر سازه ها تحمل نموده و مقاومت بیشتری دارند . این موضوع در موارد تجربی و آزمایشات نیز (به شرط وجود مقاومت لازم در ستونهاو بادبندهای مربوطه) مورد تایید قرار گرفته است .