سازه فضاکارمدرسه علوی نجف

 مزایای سازه فضاکار

– استفاده بهینه از مصالح سازه فضاکار

– عدم محدودیت دهانه سازه فضاکار

– وزن کم و ایمنی بسیار بالا سازههای فضاکار

– عدم ضرورت نظم تکیه گاه های سازه سازه فضایی

– امکان نصب جرثقیل بر روی سازه فضاکار

– دارا بودن نکنیک برتر سازه هاس فضایی

– عدم انهدام ناگهانی سازه های فضاکار

– مقاومت بالا دربرابر زلزله و آتش سوزی

– دارای صرفه اقتصادی