انواع خرپاها

توسعه خرپاهر بار با اضافه نمودن دو عضو و یک گره صورت می‌گیرد. اعضای جدید در گره جدید به یکدیگر مفصل شده و

انتهای دیگر آنها به گره‌های موجود مفصل می‌گردند.

۲ – خرپای مرکب :این نوع خرپا ترکیبی از چند خرپای ساده است.

۳- خرپای پیچیده و مبهم

انواع خرپا خرپاها را در یک تقسیم بندی ساده می‌توان به گونه‌های زیر تقسیم نمود :

۱- خرپای دوبعدی : در این دسته از خرپاها تمامی اعضای خرپا را می‌توان در یک صفحه جای داد. این بدان

جهت است که از لحاظ هندسی اختلاف بعدی در نحوه قراگیری و جهت‌گیری اعضا وجود ندارد.بسیاری از

طرح‌های کلاسیک خرپا در این دسته جای می‌گیرند. توانایی تحمل تنشها و بارهای صفحه‌ای و حجم و ابعاد متناسب

از نقاط قوت این گونه برشمرده می‌شوند.

۲- خرپای این دسته از خرپاها بر خلاف نمونه قبل شامل شبکه‌ای از اعضا و اتصالات‌اند که روی هم حجمی را

در برگرفته و در امتداد هر سه محور مختصات امتداد یافته‌اند. قدرت تحمل بارها و تنشهای سه بعدی از مزایای این

گونه خرپا به شمار می‌رود که البته این مزایا با هزینه حجیم بودن سازه حاصل می‌گردند.

۳- خرپای چندگانه : این دسته از خرپاها با هدف حذف نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت دو گونه قبل ابداع گردیده‌اند.

در این گونه از خرپاها معمولاً لینک‌ های وسط به صورت تکی و لینک‌های بالا و پایین به صورت دوگانه و یا

چندگانه طراحی می‌گردند. قدرت تحمل بارهای صفحه‌ای و مقاومت خمشی و کمانشی مناسب در جهات گوناگون،

در عین حفظ ابعاد متناسب از جمله نقاط قوت این گونه‌اند.

انواع ناپایداری سازه ها

 درصورت منفی بودن

این مقدار، تکیه گاه به اندازه کافی وجود ندارد. بنابراین تعادل پایداربرقرار نخواهد شد و سازه شروع به حرکت

خواهد کرد.

درحقیقت، چنین مسئله ای در علم دینامیک قابل بررسی و مطالعه است.

۲)عدم تعبیه مناسب تکیه گاه ها

درچنین مواردی، تکیه گاه ها به اندازه لازم وجود دارند ولی به درستی تعبیه وچینش نشده اند. درنتیجه سازه

ناپایدار خواهد بود.

ب) ناپایداری داخلی

۱)  درجه نامعینی منفی باشد.

در صورت منفی بودن این مقدار، قید و بست داخلی به اندازه کافی وجود ندارد و سازه شروع به حرکت خواهد

کرد.

۲) در سازه ها کاخ وکوخ داشته باشیم.

به عبارت دیگر ، اعضا به خوبی درسازه استفاده نشده باشند. در این مورد، درجه نامعینی منفی نیست ولی سازه

ناپایدار خواهد بود .

۳) سه مفصل در یک امتداد باشند.

در این حالت سازه تغییر مکان های بزرگی از خود نشان خواهد داد و به تعبیری ناپایدار خواهد بود.

۴) اتصال نامناسب در سازه های چند بخشی

تحلیل سازه ها چیست ؟

به مجموعه ای از روش های ریاضی اطلاق می شود که برای تعیین نیروهای داخلی اعضا بسط داده شده اند .

انواع روش های تحلیل سازه ها

استاتیکی                 دینامیکی

دو بعدی                 سه بعدی

خطی                    غیر خطی  ( ۱- مواد ۲- هندسی )

معین                     نا معین

محاسن فولاد

۱۷۷۹ میلادی در کشور انگلستان ساخته شد و از آن پس تعداد بی شماری سازه با مصالح فولادی تا اواسط قرن۱۹ میلادی در اروپا بنا شد. امروزه تولید فولاد هایی با مقاومت بسیار بالا ،امکان ساخت سازه های فولادی خاص و بسیار سبک را میسر کرده است.محاسن فولاد به عنوان یک ماده باربر

۱) مقاومت زیاد 

یکی از خصوصیات عمده فولاد داشتن مقاومت نسبتا زیاد است که حاصل آن کاهش فاحش در وزن سازه است .

این ماده برای سازه های ساختمان بلند ، پل های طویل و نیزسازه هایی که نیاز به وزن کم و همچنین سازه هایی که

شرایط  فونداسیون ضعیفی دارند بسیار مناسب است . کاهش وزن سازه نیز منجر به کاهش نیروی زلزله خواهدشد.

۲) یکنواختی و دوام 

فولاد در مقایسه با بقیه مواد ساختمانی از نظر شکل مولکولی و خواص ، ماده بسیار یکنواختی است . مقاومت آن

با زمان تغییر چندانی نمی کند و به عبارتی پدیده خزش در آن مشکل آفرین نخواهد بود . چنانچه فولاد به طریق

مناسب نگهداری شود دوام بسیار خوبی از خود نشان خواهد داد.

۳) قابلیت الاستیک

تبعیت فولاد حتی در تنش های نسبتا زیاد از قانون هوک بیش از سایر مصالح ساختمانی است. از این رو رفتار

مقاطع فولادی تا حد تنش های بزرگ نیز به سادگی قابل پیش بینی است و علی رغم دارا بودن مقاطع ظریف

فولادی به علت بالا بودن مدول الاستیسیته ، تغییر شکل ها قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود.

۴) قابلیت چکش خواری

قابلیت چکش خواری یا شکل پذیری که در حقیقت تحمل تغییر شکل های زیاد بدون شکست در تنش های بالاست از

خصوصیات بسیار مناسب فولاد است. فولاد تحت تنش های بالا تغییر طول زیاد و کاهش سطح مقطع داده و این

خود یک کنترل برای ایمنی سازی و یک زنگ خطر خواهد بود . در صورتی که اجسام ترد و سخت بدون اعلام

خطر و به صورت ناگهانی منهدم می شوند.

۵) قابلیت توسعه و تهیه سریع

یکی از محاسن عمده سازه های فولادی قابلیت توسعه و گسترش آن هاست که به سادگی می توان به کمک اتصالات

مناسب ،سازه ها یا اعضایی را به سازه موجود متصل کرد و سازه را توسعه داد . کاهش زمان ساخت که به عنوان

یکی از معیارهای اقتصادی یک طرح بهینه همواره بایستی مدنظر قرار گیرد با توجه به امکان سریع سازه های

فولادی میسر خواهد بود . برای ساخت سازه های خاص و نیز سازه هایی که انجام عملیات در محل احداث آن ها

مشکلاتی در بر دارد ،تهیه اجزای سازه ای در کارگاه های ساخت قطعات فولادی و حمل آن ها به محل احداث

سازه و نصب سریع آن ها از جمله مواردی است که در توسعه و تهیه سریع سازه های فولادی نقش مهمی را ایفا

می کند.

اگر قرار باشد سازه ای به صورت کامل در محلی تخریب یا تجدید بنا شود ، چنانچه مصالح باربر و اصلی ازفولاد

باشند این تخریب ،گسترش و یا تجدید بنا به آسانی میسر بوده و مصالح موجود قابل بازیافت خواهد بود .