مطالب توسط stuck-co

آتش سوزی از قاب فضای

با توجه به مقاومت سازه های فضایی در برابر آتش باز هم می توان برای مقاوم تر کردن سازه فضایی  در برابر حرارت بیش از حد قسمت سطح  خارجی اجزای سازنده سازه فضاکار را با  اسپری رنگ UUM تایید شده برای مقاومت حداقل یک ساعت در بیشترین دمای و درجه گرمای آتش( نقطه ذوب )پوشش […]

روش اجرای سازه فضاکار

خوب است بدانید اجرت اجرای سازه فضاکار یا همان حق الزحمه اجرای سازه فضایی نسبت مستقیم با نحوه و روش مونتاژ سازه فضاکار دارد. عرفاً یکی از روش های ذیل برای بافت و نصب سازه فضاکار مرسوم است که بر حسب انتخاب مدل نصب سازه قیمت اجرای سازه نیز مشخص می شود. روش “هوی لیفتینگ” […]