مطالب توسط stuck-co

خدمات طراحی مهندسی سازه فضاکار

تیم متخصص و حرفه ای مهندسین حرفه ای ما صنایع سازه فضایی را تبدیل به یک نرم افزار سفارشی برای طراحی و تحلیل سازه فضایی مربوط می سازد. ارسال فنی از خدمات مهندسی ما شامل اما نه محدود به هندسه مشخص شده، محاسبه طراحی، واکنش های حمایت، مشخصات مواد، طرح اسکایپ، معیارهای طراحی مفهومی و […]

آتش سوزی از قاب فضای

با توجه به مقاومت سازه های فضایی در برابر آتش باز هم می توان برای مقاوم تر کردن سازه فضایی  در برابر حرارت بیش از حد قسمت سطح  خارجی اجزای سازنده سازه فضاکار را با  اسپری رنگ UUM تایید شده برای مقاومت حداقل یک ساعت در بیشترین دمای و درجه گرمای آتش( نقطه ذوب )پوشش […]