آیا سازه های فضاکار دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی هستند؟

آیا سازه های فضاکار دارای تاییدیه سازمان نظام مهندسی هستند؟

پرواضح است که طراحی و محاسبات انواع سازه های فضاکار ذیل آیین نامه های داخلی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و همچنین بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ودر نهایت با رویکردی مبتنی برنشریه ۴۰۰ معاونت نظارت راهبردی بوده و بر اساس آن دفترچه محاسبات انواع سازه های فضاکار تدوین می شود.

 

 

نصب جرثقیل سقفی در سازه های فضاکار

نصب جرثقیل سقفی در سازه های فضاکار

نصب جرثقیل سقفی در سازه های فضایی مانند سایر اقسام سازه موضوعی بدیهی است و زمانی که خریدار نیاز به نصب جرثقیل سقفی دارد، دفتر فنی مهندسی شرکت استاک درضمن طراحی سازه فضاکار بار مربوطه را در محاسبات اعمال و بر اساس تناژ جرثقیل سقفی اقدام به آنالیز می کند. شایان ذکر است اتصال جرثقیل سقفی بر روی ستون های سازه فضایی با تمهید های پیش بینی شده صورت خواهد پذیرفت.

ما (استاک) هم اکنون آماده ارائه دانش و تجربه خود در زمینه پوشش به شما مشتریان گرانقدر هستیم. لطفاً با ما در تماس باشید ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷

روش اجرای سازه فضاکار

خوب است بدانید اجرت اجرای سازه فضاکار یا همان حق الزحمه اجرای سازه فضایی نسبت مستقیم با نحوه و روش مونتاژ سازه فضاکار دارد. عرفاً یکی از روش های ذیل برای بافت و نصب سازه فضاکار مرسوم است که بر حسب انتخاب مدل نصب سازه قیمت اجرای سازه نیز مشخص می شود.

  1. روش “هوی لیفتینگ” Heavy  Lifting که همان بافت سازه فضایی برسطح  تراز زمین پروژه است، که در این شیوه ابتدا سازه بر روی زمین مونتاژ شده و سپس برای تکمیل پروسه اجرای سازه فضاکار، عملیات نصب تمام سقف بصورت یکچارچه با استفاده از جرثقیل ها یا جک های ویژه ادامه می یابد. بدیهی است سریع ترین روش بافت و نصب سازه فضایی همین حالت است اما برای هر دهانه ای اجرایی نیست.
  2. روش ردیف به ردیف یا اصطلاحاً Part to Part نسبت به مورد گذشته از سرعت اجرایی پایین تری برخوردار است، اما برای دهانه های بزرگتر روش مطلوبی محسوب می شود، در این حالت بخش هایی از سقف فضا کار روی زمین مونتاژ و بعد توسط جرثقیل در ارتفاع قرارداده شده تا به بخش های دیگر متصل شود و این کار تا اتمام عملیات نصب سقف فضایی تکرار خواهد شد. ناگفته پیداست روش مذکور نسبت به مورد مطرحه اول از سرعت کمتری برخوردار است اما نسب به دیگر روش های بافت و نصب سازه های فضاکار بمراتب سریع تر است.
  3. نصب به روش چندوجهی یا چشمه ای سازه های فضاکار که در عرف نصاب ها به بافت پنجه ای که نوع دیگر مونتاژ درجا محسوب می شود، معروف و مشهور است. در این روش بافت و نصب سازه، چند المان و یک گوی در روی زمین به یکدیگر متصل شده و توسط جرثقیل های معمولی یا قرقره و طناب به ارتفاع مربوطه انتقال داده شده و سپس به سایر اجزا سازه فضایی مونتاژ می شود و این فرایند تا اتمام کامل باف سازه فضاکار ادامه می یابد.

شایان ذکر است موارد مذکور از جمله روش های مرسوم و متداول مونتاژ سازه های فضایی است و بدیهی است راه های متعدد و متنوع دیگری نیز وجود دارد که غالبا از ترکیب همین اصلوب یا دیگر طرق حاصل می شود. ما (استاک) بعنوان همراه شما در هر بخش از پروسه طراحی، ساخت و نصب سازه های فضاکار با کمال افتخار آماده خدمتگذاری هستیم.

معماری ایران از دیدگاه معماران ایرانی

معماری ایران از دیدگاه معماران ایرانی

برخی معماران ایرانی تلاش کرده اند با بررسی گذشته معماری ایرانی آن را تحلیل کرده و اصول و یا ویژگی

های بنیادی آن را برشمرند.

  استاد پیرنیا نیز اصول مشهور خود را بازگو می کند : ” مردم واری ، درون گرایی، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی و نیارش “

( استاد پیرنیا واژه نیارش را برابر ” سامانه سازه ای ” به کار می برد)

یعقوب دانشدوست بر این باور است که ” معماری ایرانی یک معماری خوانا و بدون ابهام است و از همین رو

موجد آسودگی و آشنا بودن و خودمانی بودن می شود… هندسه پیوند دهنده معماری با نظام آفرینش است ، حرکت

دار، زنده و حکایت گر …درونگرا است … تزیین ، هماهنگ با کالبد است و میان فرم و عملکردو سازه با طرح

معماری هماهنگی برقرار است… منطبق با فرهنگ و اقلیم است … اسلام تنها به معماری ایرانی، عملکردهای

جدیدی افزوده است نه خلق جدید، مثلا کاربری هایی چون مسجد و تکیه و … و سرانجام اینکه معماران امروز

مانند شاگردان تنبلی هستند که باید برگردند درس های نخوانده را بخوانند.”

نادر اردلان دیدگاه خود را در هفت اصل آورده است . او می نویسد : ” یگانه مماری درخور توجه آن است که از

دل برآید و بر دل نشیند. دل، نقطه کانونی و مرکز واقعی هستی روحانی و جسمانی و جایی است که عقل با جان (

علوم مادی با علوم روحانی ) تلاقی می کند. مجموعه هفت اصل طراحی زیر منحصر به شاهکارهای ایرانی است.

۱.بینش نمادین : این معماری در پی بیان و برانگیختن حعمیق معانی ازلی { تعالی معنوی } و { وحدت کل

موجودات عالم } در بیننده است.

۲. انطباق محیطی : معماری ایرانی با طبیعت و زمینه اقلیمی خاص خود، رابطه ای هماهنگ و پایدار دارد.

۳. الگوی مثالی باغ بهشت : باغ همواره الهام بخش صورت اصلی ( حس مکان ) در معماری بوده است. در ظاعر

باغ، در باطن حیاط.

۴. نظام فضایی مثبت : درون گرایی بر پایه اینکه فضا، عنصر مثبتاست. برخلاف معماری غربی به یاری هندسه

و ریاضیات یک فضای مثبت مهم سلسله ای از حجم های منفی ایاد می کند. پیوند یک فضا با فضای دیگر اساسا بر

پایه الگویی سه بخشی صورت می گیرد.وصل ، گذر، اوج.

۵. مکمل بودن : کیمیای رنگ و ماده و خط این معماری را لبریز کرده است.

۶. مقیاس انسانی و مشارکت اجتماعی : این معماری برپایه مقیاس انسانی و تناسبات طلایی بدن انسان قرار گرفته

است. از مقیاس اتاق تا خانه حیاط دار تا محله و شهر، سلسله مراتبی ازحلقه های اتصال اجتماعی وجود دارد که

فرد را با جامعه اش وحدت می بخشد.

۷. نوآوری: نوآوری در فنون ساختمانی، تاق، گنبد و کاشی ”

به گفته حائری در معماری ایران :

۱.هرفضا، تعریف و کران مند شده و بادرجه محصوریتی ویژه به سه گونه دیده می شود، باز ، بسته و سرپوشیده.

۲. آمیختگی فضا با ارتباط، اتصال، بسط، تسلسل، تداخل، تداوم فضا مدنظر بوده است. هردوره ترکیبات خاص

آفریده است که بر پایه استقرار گروه های فضایی بسته و پوشیده و دیوار ( نه به عنوان سطح ) برگرد و اطراف

فضای باز است. پس فضا از طریق محصور شدن شکل می گیرد.

۳. سیالیت و شناوری فضا و درهم ریختگی آن ها ( همان ) داراب دیبا درباره ویژگی های معماری ایرانی می

نویسد : ” درون گرایی توام با ابهام ، شکل گیری فضا بر اساس تنوع های هندسی غنی و محکم ، با سلسله مراتب

مکانی و زمانی ، زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی ، همدلی موزون با طبیعت، کثرت عناصر

پراکنده در به وجود آوردن وحدت ”

دیبا در مقاله خود ” حصول زبانی برای معماری امروز ایران” می نویسد : ” در مطالعه معماری ایران، به

مفاهیمی مانند درون گرایی، تداوم فضایی و پیوستگی مکان ، در حول و حوش محورهای خطی یا مرکزی، شففیت

وقار و استواری، نظام هندسی حساب شده و منسجم، محور بندی ویژه ، مرکزیت ، حصول مفصل رابطه اتصال

دهنده برش های فضایی میان تداخل سطوح، بهزیستی با طبیعت، مصالح منطبق با محیط و بسیاری مفاهیم دیگر بر

می خوریم که ممکن است در تحلیل استدلالی وسیله ای برای دستیابی به خلاقیت و ابداع باشد. ولی لزوما در

مجموع نمی تواند موجب قانون مندی ترکیب موفقی بشود…. در اینجا همان فاصله بین عقل و احساس در میان

است. هنر ورای قانون مندی های تحلیلی حرکت می کند و هرچند این گونه مفاهیم تحلیلی می توانند در اوایل کار

به استواری ساختار کمک کنند ، ولی جمع ریاضی آن ها به هیچ وجه موفق نخواهد بود و خطر به دام افتادن به

تقلید کالبدهای گذشته سنتی در سر راه است ”

 

تعاریف اصطلاحاتی در معماری (۳)

تعاریف اصطلاحاتی در معماری (۳)

۴۱- پاگرد چیست؟

محلی است که فرد پس از پیمودن یک ردیف پله برآن قدم می گذارد.

– دست انداز پله چیست؟

نرده ای که برای جلوگیری از سقوط و خطرات ناشی از آن استفاده می شود .

۴۳- لب پله چیست؟

پیش آمدگی کف پله از پیشانی لب پله نام دارد.

۴۴- خط مسیرپله چیست؟

خط نشان دهنده مسیرپله را خط مسیر پله می گویند.

۴۵- شمشیری پله چیست؟

تیر آهن زیر پله را شمشیری پله می گویند.

۴۶- پله فرار چیست؟

پله ای که خارج ساختمان تعبیه میشود تا هنگام بروز خطر از آن استفاده شود.

۴۷- سقف چیست؟

پوششی است برای جلوگیری از نفوذ عوامل طبیعی به داخل ساختمان .

۴۸- پاکار چیست؟

محل قرارگیری سقف روی دیوار در طاق ضربی را پاکارگویند.

۴۹- طاق ضربی چیست؟

اجرای سقف بین دو تیرآهن و قرار دادن آجر با ضربه روی ملات گچ و خاک .

۵۰- آبخورچیست؟

فروبردن آجر در آب به منظورگرفتن گرد و خاک آن .

۵۱- کُرُم بندی چیست؟

با ملات های مختلف نوارهایی به عرض ۱۰ سانتی متر در یک راستا به فاصله معین ایجاد می کنند که به آن

کُرُممی گویند.

۵۲- خرپا چیست؟

مجموعه ای از میله های مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده و شبکه های مثلثی را به وجود می آوردند.

۵۳- ایرانیت چیست؟

ورق های موج داری از جنس سیمان که متداول ترین پوشش سقف کارخانجات و انبارها است.

۵۴- سقف کاذب چیست؟

به پوشش غیر باربر که زیر سقف اصلی قرار دارد.

۵۵- شمع بندی ( تنگ بستن) چیست؟

میله چوبی یا فلزی است که به بدنه گود یا دیوار ساختمان مجاور قرار داده می شود و به منظورجلوگیری از ریزش

دیوارها یا خاک های بدنه به داخل گود می شود.

۵۶- پی چیست؟

مجموعه بخش هایی از سازه و خاک که در تماس با آن انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن انجام می پذیرد.

۵۷- ریشه در کرسی چینی چیست؟

عرض کرسی از هر طرف دیوار باربر ، بین ۵ تا ۱۰ سانتی متربیشتر در نظر گرفته می شود تا توزیع وزن

دیوار ، در سطح بزرگ تری از پی انجام شود .

۵۸- یک رجی کردن چیست؟

چیدن اولین رج دیوارها که این رج عامل تعیین کننده سایر رج های دیوار می باشد.

۵۹- دیوارباربر چیست؟

دیواری در ساختمان که وظیفه انتقال بار سقف را دارد.

۶۰- دیوار غیر باربرچیست؟

دیواری که به منظور جداسازی فضاها استفاده می شود .

۶۱- پیوند چیست؟

به انواع آرایش های شناخته شده آجرچینی دیوارها اطلاق می شود .

۶۲- پیوند کله راسته چیست؟

به آجرچینی که یک در میان به صورت کله و راسته چیده می شود ، می گویند.

۶۳- سنگ قلوهچیست؟

سنگ هایی که در رودخانه غلتیده و گوشه های تیز آن صاف شده است .

۶۴- سنگ لاشه چیست؟

سنگ هایی که به طور نامنظم وگوشه دار وجود دارند.

اصول معماری ایرانی

اصول معماری ایرانی

اصولی را که در هنر ایران و به ویژه در معماری وجود داشته ، می توان به پنج اصل تقسیم کرد :

۱- مردم واری

۲- پرهیز از بیهودگی

۳- نیارش

۴- خود بسندگی

۵- درون گرایی

مردم واری : به معنی داشتن مقیاس انسانی است. به عبارت دیگر رعایت تناسب میان اندام هاس ساختمانی با اندام

های انسان و توجه به نیازهای او در کار ساختمان سازی است که می توان آن را در معماری ایرانی مشاهده کرد .

برای مثال اگر سه دری را که همان اتاق خواب است در نظر بگیریم ، اندازه آن بر حسب نیازهای مختلف یک زن

و مرد ، بچه یا بچه های آن ها ، لوازم مورد نیاز و … در نظر گرفته شده است . و یا برای جلوگیری از گزند

گرمای زیاد ایران ، دیوار را دو پوسته می ساختند و یا نور را از سقف می گرفتند.

پرهیز از بیهودگی  : بر این مورد تاکید فراوان شده است . زیرا کار بیهوده علاوه بر سرمایه ، به وقت و حتی چشم

انسان لطمه می زند.مثلا نصب مجسمه ها که در اغلب بناهای سرزمین های دیگر معمول است، در معماری ایرانی

وجود ندارد زیرا مورد استفاده ای برای آن نیست.

نیارش : به کلیه کارهایی اطلاق می شود که برای ایستایی و پایداری بنا انجام می گیرد . به عبارت دیگر نیارش

مجموعه ای است از امور محاسباتی و استاتیکی به انضمام مصالح شناسی و انتخاب و استفاده از مناسب ترین و

کمترین مصالح.

در گذشته بیشتر تکیه معماران بر مهندسی بوده است و به نظر آنان هنگامی بنا زیبا بود که از نظر ایستایی نیز

نمایانگر ایستایی خود باشد.

به همین منظور از مقیاسی به نام پیمون در نیارش استفاده می شده است. پیمون یکی از ضوابطی بود که برای

تعیین تناسب بین اجزای بنا رعایت می شد. باه این ترتیب یک معمار بزرگ در ساختن یک بنای عالی و یک معمار

گمنام در ساختن یک بنای معمولی از یک مقیاس استفاده می کردند.

پیمون بدیم صورت در معماری تنوع ایجاد کرده و به همین دلیل در هیچکدام از بناها اثری از تقلید مشاهده نمی

شود و هر بنا دنیایی از نکات مخصوص به خود است.

با استفاده از نیارش و پیمون ، سه مرحله مهم طرح، محاسبه و اجرا به بهترین نحو انجام می یافت.

خودبسندگی : همان خودکفایی است و به معنای استفاده حداکثر از امکانات موجود و در دسترس و مصالح بوم آورد

است . بدین معنی که سازندگان سعی کرده اند که مصالح مورد نیاز را از نزذیک ترین مکان و با ارزان ترین بها

به دست آورند ، بدین ترتیب کار با سرعت بیشتر انجام شده و مصالح با طبیعت اطراف حود هماهنگی بیشتری

داشته است. همین طور بناهایی که در طول زمان باید ترمیم می شدند با دسترسی داشتن به مصالح اصلی در محل

امکان تعمبر آن در تمامی دوره ها میسر بوده است.

یگی از نکات مهم در معماری ایرانی این است که یکی از انگیزه های بنیادی در ساختن آسمانه خمیده طاقی و

گنبدی و بهره گیری گسترده از آنها، این بوده که چوب مناسب برای ساختمان سازی در همه جا یافت نمی شده است

ولی فرآوردن خشت و آجر ساده بود.

درون گرایی: در ساخت یک بنا و نحوه ارتباط آن با فضای خاررج در کل دو ارتباط می توانیم داشته باشیم . در

حالت اول بنا به صورتی است که از داخل آن بتوان مستقیما با فضای بیرون ارتباط برقرار کرد . مثل آن چه  در

اکثر خانه ها در غرب یا شرق آسیا مثل ژاپن و … ساخته می شده است . این نوع بناها در ایران کوشک نامیده می

شود.

حتی اگر دورتادور این بنا را نیز حیاط فراگرفته باشد باز به بنای برون گرا مصطلح است . در شرق و غرب

کشور ایران مثل کشورهای اندونزی و هند بناهای مسگونی به این صورت ساخته می شود. در ایران نیز در

شهرهای کردستان و لرستان خانه ای برون گرا ساخته می شود اما به دلیل وضع حغرافیایی خاص بسیاری از

مناطق ایران یعنی خشکی ، بادهای مختلف ، شن های روان و … امکان ساخت بناهای برون گرا نبوده است.

و معمار به وسیله درون گرایی و قرار دادن اندام های معماری و ساخت دیوارهای خارجی ، ارتباط مستقیم بنا را با

فضای خارج در درون خود با عنصری به نام حیاط میسر می کند. در داحل این فضا در طول تاریخ معماری ایران

، معماران، بهشتی را در داخل خشکی ساخته اند. فضای درون گرا مثل آغوش گرم بسته است و از هر سو توجه به

فضای داخلی معطوف است.

اصولا در شکل گیری فضاهای مختلف و به خصوص فضاهای مسکونی ، مسائل اعتقادی و خاص ایرانیان

تاثیرگذار بوده است.

یکی از آن خصوصیات احترام به زندکی خصوصی است .

تعاریف اصطلاحاتی در معماری

تعاریف اصطلاحاتی در معماری

۱) مواد مضاف بتنی چیست ؟

موادی هستند که خاصیت بتن تازه را تغییر میدهند

۲) ناودانی چیست؟

نوعی پروفیل که عمده مصرف آن در ساخت بادبند، پل ها و … استفاده می شود.

۳) میلگرد چیست؟

نوعی پروفیل با مقطع گرد و به صورت ساده و آجدار در کارهای بتنی مسلح و مهارها به کار می رود.

۴) تسمه چیست؟

با مقاطع مربع، مستطیل و برای ساخت درها، حفاظها و وصلهها در ساختمان به کار میرود.

۵) چوب چیست؟

در قدیم برای نعل درگاه و ساخت درب و پنجره و حالا برای ساخت درها و ساخت قالب استفاده می شود.

۶) تخته فلزی چیست ؟

در کارهای آرایشی بنا، ساخت در، مبل و صندوقه بتن به کار می رود.

۷) پارکت چیست ؟

فرآیندی از چوب که برای فرش کف ساختمان استفاده می شود.

۸) شیشه ایمنی چیست؟

نوعی شیشه با حداقل ضخامت ۳۱ میلیمتر که هنگام شکستن خرد نمی شود.

۹) شیشه چیست؟

برای عبور نور و جلوگیری از هدر رفتن انرژی از مادهای سیلیسی استفاده می شود.

۱۰) بتانه چیست ؟

نوعی خمیر که عمده استفاده آن در شیشه است.

۱۱) قیر چیت؟

نوعی فرآورده نفتی که در عایق بندی ساختمان استفاده می شود.

۱۲) اندود کاه گل چیست ؟

نوعی ملات برای عایق بندی ساختمان استفاده می شود.

۱۳) سیمنت تایل چیست؟

نوعی موزائیک که ملات آن با دقت ساخته شدهمی شود.

۱۴) رابیتس چیست ؟

نوعی توری به منظور نگه دارنده اندود در مقاطع با سطح نچسب  و صیقلی است.

۱۵) بتن سبک چیست ؟

نوعی بتن که در آن پودر آلومینیوم و پوکه اضافه شده به منظورعایق صوتی و غیر سازه ای استفاده می شود.

۱۶) سیپورکس چیست ؟

آجرهای گچی که برای ساختن دیوار جداکننده یا سقف سبک
به کار می رود.

۱۷) پانل گچی چیست ؟

ملات گچی پیش ساخته برای جداسازی و عایق صوتی حرارتیاستفاده می شود.

۱۸) بتن الیافی چیست ؟

مخلوط بتن معمولی به اضافه الیاف فولادی که به طوریکنواخت در بتن پخش و باعث افزایش مقاومت فشاری بتن

در نوع خودشده و در جاده سازی و محوطه سازی استفاده می شود.

۱۹) عایق پتویی چیست ؟

عایقی از پشم سنگ، پشم شیشه و چوب پنبه در ضخامت۳۱۱  میلیمتر برای عایق حرارتی استفاده می شود.

۲۰) بتن مگر چیست؟

بتنی برای هم سطح کردن و تمیز کردن کف پی استفاده می شودو عیار آن ۳۵۱ کیلوگرم است

جنبش معماری آینده نگری ( فوتوریسم )

جنبش معماری آینده نگری ( فوتوریسم )

انقلابی ترین نگرش نسبت به جهان مدرن و مقتضیات و خصوصیات آن در جنبش فوتوریسم در ایتالیا در پیش ازجنگ جهانی اول

ظهور کرد . بانیان و پدید آورندگان این مکتب فکری و هنری خواستار جهانی بودند که یکسره خود را با شرایط جدید به وجود آمده

در اثر انقلاب صنعتی و ظهور تکنولوژی جدید تطبیق دهد و آنچه را که …

مربوط به گذشته و جهان قبل از صنعت مدرن است ، به بوته فراموشی ،و یا بعبارتی به زباله دان تاریخ بسپرد .

بنیانگذار این سبک ، نویسنده و نقاش ایتالیایی فیلیپوتوماسو مارینتی تحصیل کرده دانشگاه سوربن فرانسه بود . وی درسال

۱۹۰۹ در روزنامه معروف فیگارو در پاریس منشو ر فوتوریسم را منتشر کرد. او در بخشی از این منشورمی نویسد : « ما تاکید
می کنیم که زیبایی جهان توسط زیبایی جدیدی به نام سرعت ، غنای فزون تری یافته است.

این جمله را می توان به موضوع اصلی این سبک تلقی کرد. این جنبش به سرعت حوزه فکری و هنری پیشرو در

ایتالیا را تحت تاثیر قرار داد . در طی مدت کوتاهی ، نویسندگان ، نقاشان ، مجسمه سازان ، معماران ، طراحان

صحنه ، موسیقیدانان و فیلمسازان معروف ایتالیا به این جنبش گرویدند . آنها معتقد بودند که تحولات بنیادی که با

سرعتی شتابان جهان قرن جدید را تغییر داده ، باید در همه عرصه ها نمود و بروز پیدا کند و می بایست خود را

کاملا در مسیر آهنگ این تحولات قرار داد. .

شروع جنگ جهانی اول ، آغازی بود بر پایان جنبش فوتوریسم . در سال ۱۹۱۵ ایتالیا وارد جنگ شد و بسیاری

از پیروان فوتوریسم با توجه به افکار ملی گرایانه خود و به طرفداری از افکار انقلابی فاشیست ها راهی جبهه های

جنگ شدند . سانت الیا هم در جنگ شرکت کرد و یک سال بعد در سال ۱۹۱۶ در خط مقدم جبهه کشته شد . اگر

چه بعد از پایان جنگ نمایشگاه هایی از کارهای فوتوریست ها در دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ بر گزار شد ،

ولی اهمیت این جنبش بعد از جنگ چندان مورد توجه نبود . عمر جنبش فوتوریسم نسبتا کوتاه بود . هیچ ساختمان

مهمی به این سبک ساخته نشد . این جنبش بعنوان یک نظریه فکری فراگیر فقط در شمال ایتالیا مطرح بود ولی با

وجود همه این موارد ، به علت مباحث مطرح شده توسط نظریه پردازان این سبک ، که همه در راستای تبیین

عصر جدید و خصوصیات و مقتضیات جهان مدرن بود ، این جنبش حائز اهمیت بسیار است . خصوصا در اشکال

و تصاویر کشیده شده توسط سانت الیا و سایر معماران فوتوریسم ، شهرهایی به نمایش گذاشته شد که پس از نیم

قرن ، یعنی در دهه ۱۹۶۰ ، به منصه ظهور رسید . سیطره اتومبیل و تکنولوژی باعث بوجود آمدن شهرهایی شد

که تنها در تصور و ذهن این معماران انقلابی وجود داشت .

مطالب نظری معماری فوتوریسم همچون توجه به علم و تکنولوژی و جهان آینده ، حمل و نقل سریع السیر ، گسست

از گذشته ، حذف تزئینات ، بلند مرتبه سازی و… است.

معماری ایرانی

معماری ایرانی

شیوه پارسی

شیوه پارسی نخستین شیوه معماری ایران است که روزگار هخامنشی تا حمله اسکندر به ایران یعنی از سده ششم

پیش از میلاد تا سده چهام را در بر می گیرد.

نام این شیوه از تیره (قوم) پارس برگرفته شده است که در این روزگاران بر کشور پهناور ایران فرمانروایی میکردند.

در معماری پارسی سقف تخت با تیر وستون اجزا اصلی ساختمانی بوده است. از چوب به سادگی میشد برای پوشش

دهانه هایی از ۲.۵ تا ۳.۵  گز بهره گیری کرد. ولی در معماری تخت جمشید دهانه میان ۲ ستون را تا حدود ۶

گز رسانده اند و این بزرگترین دهانه چوب پوش در جهان آن زمان بود. چنین چوبی در خور این دهانه در ایران

یافت نمیشد.از این رو چوب های درخت کنار را از جبل عامل لبنان از راه شوش به تخت جمشید رسانده اند وآن را

به کاربرده اند.

پارسیان اتاق هایی می ساختند که دو ستون در میان ان بود و دو تیرچوبی را برروی هم با کنف می بستند و روی

ستونها می گذاشتند.بدین گونه به توانایی باربری تیر می افزودند.

در معماری پارسی نو اوری های شگفتی در ساخت اسمانه (سقف) تخت بکار برده می شد.برای نمونه در تیر

ریزی اسمسنه برای اینکه تیرچه ها در دودهانه کنار هم سنگینی بار را بر روی یک تیر باربر نگذارد راستای

چیدن انها را تغییر می دادند.

بدین گونه سر هر تیرچه بالشتکی به پهنای یک تیر باربر پیدا می کرده است و این برای گسترش بار تیرچه بهتر

بود.

در شیوه پارسی آرایه های به کار رفته که هرکدام منطقی خاص داشته است.

آرایه (تزیینات) سر ستون در معماری ایران ریشه کهنی دارد. در دخمه های مادی سرستون هایی بر دیواره کنده

شده که همانند سرستون های ایونی یونان هستند، شاید بتوان منطق دست یافتن به این ریخت ها را چنین پنداشت که

چون برای سوار کردن و نگهداشتن دو تیر درکنار هم بر بالا و دو سوی یک ستون انها را با ریسمانی بنام کبال بهم

می بسته اند وسپس تخته ای بر روی انها برای بالشتک می گذاشتند. این چفد و بست وپیچش ریسمان سر تیرها کم

کم دگرگون شده و همانندی چون سرستون ایونی پیدا کرده است.در تخت جمشید این ارایه در چند جا یافت می شود

شیوه پارتی

ویژگی های  معماری شیوه پارتی به قرار زیر است:

گوناگونی در طرح‌ها و بهره گیری از اندام‌های گوناگون

جفت سازی در نیایشگاه‌ها و کاخ‌های پذیرایی و پاد جفت سازی در کاخ‌های مسکونی و خانه‌ها

درونگرایی با بهره گیری از میانسرا

شکوه و عظمت دادن به ساختمان‌ها با بلند ساختن آنها

بهره گیری از آسمانه‌های خمیده تاقی و گنبدی (تاق آهنگ، تاق و تویزه و نیم گنبد) بهره گیری از چفدهای مازه دار

برای تاق‌ها و گنبدها ،پی سازی با سنگ لاشه. گوشه سازی چوبی، سکنج، ترمبه و فیلپوش در زیر گنبدها.

ساختمایه‌های بوم آورد، سنگ لاشه، خشت و آجر

شیوه خراسانی

این شیوه در قرن اول هجری آغاز شد و تا قرن چهارم ادامه داشت. تأثیر اصلی را در این مکتب از هنر ساسانیان

و خصوصاً بناهای طاق‌قوسی چون ایوان مداین و طاق کسری دریافت کرده بود. در این شیوه مساجد به صورت

شبستانی یا چهل‌ ستونی هستند. قوس‌ها به صورت بیضی یا تخم‌مرغی هستند و مساجد در این عصر بسیار ساده

هستند. از بناهای این دوره می‌توانیم به مسجد جامع فهرج و مسجد تاریخانه دامغان (خدای‌خانه دامغان) اشاره کنیم.

شیوهٔ رازی

شیوه‌ای در معماری ایرانی است که مربوط به سدهٔ پنجم تا آغاز سدهٔ هفتم (سامانیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان)

است.

معماری این دوره را می‌توان مجموعه‌ای از تمام معماری‌های گذشته ایران دانست.

اغاز کار این شیوه هر چند از شمال ایران بوده , اما در شهر ری پا گرفته است. و بهترین ساختمانها در آن شهر

ساخته شده اند گرچه در پی غارت شهر بدست محمود غزنوی از میان رفته اند. این شیوه از زمان زیاریان آغاز و

در زمان‌های (ال بویه،سلجوقیان، اتابکان، خوارزمشاهیان) پی گرفته می‌شود.

توضیح این نکته لازم است که در پایان شیوه خراسانی بناهایی داریم که بیش‌تر به شیوه رازی می‌خورد.(بنای مقبره

امیر اسماعیل سامانی،مزار ارسلان جاذب،مناره ایاز) با وجود اشتراک زمانی با شیوه خراسانیان، بناهای نخستین

بر شیوه رازی اند.

محمدکریم پیرنیا در مقاله «سبک شناسی معماری ایران» (۱۳۴۷) سبک‌های معماری را به زادگاه‌های آن‌ها نسبت

داده و از «سبک رازی» نام می‌برد. معماری در این دوره مشخصات معماری گذشته را در کاربری‌های جدید به

کار برد. در این دوره با فراوانی‌های انواع معماری روبرو هستیم که در آنها از معماری‌های قبل از اسلام الگو

گرفته شده و ساخته گردیده‌اند. درواقع با تشکیل حکومت سامانیان در شرق امپراطوری اعراب، اولین حکومت نیمه

مستقل ایرانی تشکیل شد. حکومت طولانی و نسبتا طولانی این دولت باعث شد نهضتی آغاز شود که به درستی از

سوی بسیاری از محققین به عنوان تجدید حیات علمی و ادبی ایران دوره اسلامی نامگذاری شده‌است که در حدود

چهار قرن که با دولت سامانیان آغاز و حضیض آن با دولت خوارزمشاهیان است.

می‌توان دستاورهای معماری این دوره رابه صورت زیر دانست:

پدید آمدن ساختمان با کارکردهای متفاوت همچون مدارس، آرمگاهها و

استفاده از طرح چهار ایوانی در بناها

استفاده از تاقهای چهار بخش، کاربندی، تاق کلنبو و تاق چهار ترک

ساخت گنبد به روشهای مختلف همچون گنبد رک و گسسته ناری و ابداع گنبد دوپوسته و گنبد ترکین با تویزه

استفاده دوباره از مصالح مرغوب در بناها

به کاربردن آجر پیشبر به دو صورت لعاب دار و بی لعاب

ابداع شیوه معقلی که گره سازی با آجر و کاشی است

به کار بردن نگاره‌های آجری با خطوط شکسته و مستقیم

به کار بردن انواع گچ بری‌ها در بناها

۱گچ بری شیر شکری بابر جستگی کم

۲گچ بری برجسته با بر جستگی بیشتر

۳گچ بری زبره با برجستگی بیشتر بدون ساییدگی گوشه‌ها

۴گچ بری برهشته با برجستگی زیاد

آنچه مسلم است دوره رازی را می‌توان رنسانسی برای ایران قدیم دانست که متاسفانه با حمله مغول به این کشور

اکثر آثار این دوره نابود شد.

شیوه آذری

سبکی در معماری ایرانیِ پس از اسلام است که به آذربایجان منسوب است. این شیوه، سبک مغول یا ایرانی – مغول

نیز نامیده می‌شود و در دورهٔ حکومت ایلخانان بر ایران رواج یافت.

پیرنیا می‌نویسد پس از اینکه هولاکو در مراغه مستقر شد، معماری ایرانی ترقی کرد و در پی دگرگونی‌های

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه، سبک رازی (معماری دوره سلجوقی) نیز تغییر کرد و «سبک آذری»

زاده شد. سبک آذری از مراغه آغاز شده و با نام «سبک مغولی» به تبریز و سلطانیه و سپس به سراسر ایران و

خارج ایران رفت و روز به روز درخشان‌تر شد.

شیوه اصفهانی 

نام آخرین نوع شیوه معماری سنتی ایرانی است، و دو دوره دارد که دوره نخست آن به زمان قراقویونلوها باز

میگردد.

به حکومت رسیدن سلسله صفویه در ایران موجب به وجود آمدن حکومتی شد که ایران بعد از سلسله ساسانیان به

خود ندیده بود.. آنچه مشخص است که دولت صفوی جمع بندی از تاریخ چند هزارساله ایران بوده که مکتبی را

تحت عنوان اصفهانی را از جمع بندی ماهرانه فلسفه، هنر، معماری و شهر سازی روز گار کهن ارائه کردو آن را

با توجه به مصادیق و مفاهیم روز خود به جامعه معرفی کرد.