اثر باد بر سازه فضایی گنبدی

اثر باد بر سازه های فضا کار

 

اثر باد بر سازه های فضاکار دارای عوامل متعدد و متنوعی است. اگر بخواهیم برخی از این پارامترها را برشمریم، می توانیم به طراحی و ترسیم سازه فضایی، دهانه یا عرض سازه فضاکار، ارتفاع سوله فضایی و مقدار خیز گنبد یا چلیک ها اشاره کرد.

اثر باد بر سازه های فضاکار می بایست در همان مرحله نخست مدلینگ مورد ارزیابی قرار گیرد. اثر باد بر سازه فضایی در صورتی که بصورت دقیق بررسی شود سبب کاهش هزینه های تولید نیز می شود.

اثر باد بر سازه های فضاکار گنبدی شکل و یا چلیک شاید یکی از بهترین نمونه ها باشد. اثر باد بر سازه های فضایی گنبدی و چلیک ها همیشه دارای اهمیت ویژه است، چرا که فرم گنبدی سازه فضایی یا فرم چلیک آن به دلیل فرم منحنی در هندسه خود از سختی زیادی برخوردار است و همین مهم به تقسیم بار مناسب و در نتیجه مقاومت بالای سازه فضاکار در برابر بارهای متقارن می شود. لیکن یادآور می شود اساسا به سبب آن که بار باد ها از نوع بارهای نامتقارن و پیچیده محسوب می شوند، بدیهی است سازه های فضایی اسپیس بشدت تاثیرپذیر بوده و احتمال آسیب پذیری یا از هم گسیختگی بالا می رود.

اثر باد بر سازه های فضایی گنبدی در دفتر فنی مهندسی اسپیس مطابق آیین نامه ها و استانداردهایی آنالیز می شودکه  از آن برای تعیین فشار یا مکش ناشی از باداستفاده می شود. اثر باد بر روی چلیک ها را می بایست در دوحالت مورد بررسی قرار داد؛ الف: اثر باد بر روی چلیک های واقع بر روی زمین. ب: اثر باد بر روی چلیک های واقع در ارتفاع.

اثر باد بر سازه های فضایی چلیک و گنبدی را لازم است با تمرکز بر آیین نامه های مطرح و استاندارد مورد ملاحظه قرارداد، در همین راستا شرکت سازه فضایی اسپیس در تحلیل و طراحی سازه های فضاکار خود اثرات بار باد را مطابق  آئین نامه های بارگذاری کشورهای گوناگون که از روابط مطلوبی برای بارگذاری باد برخوردارند، بهره می برد.

اثر باد بر سازه های فضاکار یا اسپیس فریم های گنبدی و چلیک همیشه مورد مطالعه مهندسان و محققان خرپای فضایی بوده و حتی با مطالعه های تجربی با استفاده از تونل باد و یا بررسی های عددی با بهره گیری از نرم افزارهاتلاش نموده اند، حدی استاندارد و دقیق برای بررسی اثر باد بر سازه های فضاکار چلیک و گنبدی بدست بیاورند. این مهم بیانگر آن است که با وجود آیین نامه های گوناگون که در این حوزه وجود دارد، اما همچنان طراحان و محاسبان فعال در این موضوع تلاش می کنند تا پارامترها و عوامل مختلف را مدققانه بررسی نموده و روز به روز سبب بهبود وضعیت سازه های فضا کار در برابر فشار باد شوند. دفتر فنی و مهندسی شرکت اسپیس نیز در همین راستا فعالیت های قابل ملاحظه ای را داشته و دارد. چنانچه تمایل به همکاری یا اشتراک گذاری تجربه های بدست آنده با ما را دارید، لطفا هم اکنون با ما در تماس باشید.

با تشکر واحد فنی مهندسی