اجرای سازه فضاکار

شرکت مجری سازه فضایی همواره باید در نظر داشته باشد که یکی از مزیت های عمده در فن آوری سازه فضاکار، کاهش قابل ملاحظه قطعات و مواد لازم برای ساخت سازه فضایی است و این بمعنای وزن بسیار کم سازه فضاکار  است.

بدیهی است هر چه متریال و مصالح سازه فضاکار کمتر مصرف شود، آنگاه سازگاری با محیط زیست و کاهش آسیب های زیست محیطی نیز متصور است. اجرای سازه فضایی هزینه حمل و نقل و استفاده و همچنین مصرف انرژی و منابع را ساده و کاهش می دهد. استفاده از سازه فضاکار مدولار در ساخت و ساز، زمان مونتاژ و در نتیجه هزینه های کار را کاهش می دهد. افزایش نسبت قدرت به وزن از تکنولوژی سازه  فضایی است و برای مکانهایی که امکان ساختارهای دیگر نیست و استفاده از آن ها در طرح هایی  که با ساختاری قدیمی تر هستند به دلیل کاهش مصرف منابع و انرژی مورد استفاده در ساخت و اجرای سازه  فضایی در ساخت و ساز، استفاده می شود .سازه های فضایی بر روی  مصرف مواد صرفه جویی می کنند و بسیار سبک هستند و زیانهایی که ساختارهای دیگر برای محیط زیست دارند را ندارد

فن آوری ساختار سازه فضایی توسعه یافته از تلاش های مستقل مختلف از انواع مخترعان و مهندسان که در زمینه های مختلف کار می کننداست . برج گوستاو ایفل به عنوان یک مزیت مهندسی اس  که به دلیل قاب مثلثی آن موفق شد.

نوآوری و کار

سازه های فولادی معمولی می توانند در یک جهت تنها از یک طرف عبور کنند، اما فریم های سازه فضایی می توانند در هر دو جهت عبور کنند. این به  طراح در انتخاب سیستم ساختاری تنوع و آزادی عمل می دهد. از آنجا که وزن خود را از سازه فضاکار کم است، به لحاظ اقتصادی  به عنوان یک مزیت به دیگر مزایای سازه فضایی اضافه شده است.

اگر اطلاعات بیشتری در مورد سقف های سازه فضاکار لازم دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) –  ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

با تشکر واحد تحقیق و توسعه اسپیس

سقف سایه بان سازه فضایی قوسی کارخانه