اسلیو سازه فضایی

اسلیو سازه فضاکار یکی از اجزا شبکه سقف سازه فضایی محسوب می شود. اسلیو، مهره ای شش گوش یا شش ضلعی است که در خرپای فضایی تحت نیروی فشار عمل می کند. از اسلیو برای محکم نمودن پیچ های دو سر مخروطی المان سازه فضاکار در داخل گوی نیز استفاده می شود. اسلیوهای اسپیس به دو شکل شیاردار و سوراخ دار تولید می شوند و توسط پین به پیچ متصل می شوند.

چنانچه تمایل به تهیه و سفارش این قطعه سازه فضایی دارید و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر اتصالات یا خود اسلیو دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید. ۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷

با تشکر – اسپیس