عملیات مونتاژ و نصب سازه فضاکار فروشگاه بزرگ شهر تیران، اصفهان

نصب سازه فضایی قوسی تیران

مونتاژ سازه فضایی قوسی بر روی زمین قبل از عملیات نصب سر ستون ها، پروژه EPC دانشگاه فرهنگ و هنر ، اصفهان، شهلایی

انتخاب روش مناسب بافت و نصب سازه فضاکار

برگزیدن نحوه بافت و نصب سازه فضاکار علاوه بر آنکه در هزینه تاثیرگذار است، عوامل دیگری نیز به شرح زیر در این انتخاب موثر است:

۱ – موقعیت محل سازه فضاکار:

موقعیت محل یا مکان پروژه سازه فضایی در انتخاب روش بافت و نصب سازه موثر است:

۱-۱- عدم وجود موانع درمحل عملیات بافت و نصب سازه فضاکار و پیرامون مکان مورد نظر، سبب سهولت کار مونتاژ سقف سازه فضایی است.

۲-۱- امکان استقرار جرثقیل یا بالابر در اطراف سایت سازه فضایی برای انجام نصب سازه از دیگر مواردی است که سبب تسریع در عملیات مونتاژ سازه فضاکار می شود.

۳-۱- عدم تسطیح بودن زمین اطاف محل احداث سقف یا بروز و ظهور موانع در آن مکان سبب خواهد شد تا بافت و نصب سازه فضایی با مشکل و مانع مواجه شود.

۴-۱- بطور کلی دسترسی آسان و بدون مزاحمت برای مستقر شدن تجهیزات نصب خرپای فضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۵-۱- آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که لزوما محل بافت شبکه سازه فضایی با محل نصب سقف فضایی یکی نیست و لازم است از قبل پیش بینی و امکان سنجی عملیات مونتاژ سازه فضاکار صورت پذیرفته باشد.

۲ – موقعیت محل نصب سازه فضاکار:

۱-۲- بدیهی است قبل از عملیات اجرای نصب سازه فضایی، لازم است نشیمنگاه مناسب آن بصورت کاملا تراز شده فراهم آمده باشد.

۲-۲- چنانچه روش نصب ما بافت شبکه فضاکار بر روی  سطح زمین و سپس انتقال آن بر روی ستون های از پیش ساخته شده باشد، باید امکان سنجی شرایط نصب از قبل شده باشد.
۳-۲- شرایط جوی نکته مهم دیگری است که باید از قبل پیش بینی آن صورت پذیرفته باشد.

۳- معماری یا فرم سازه فضایی:

۱-۳- شکل یا فرم سقف سازه مورد نظر ما که می تواند مانند فرم های ذیل باشد از دیگر موارد تاثیرگدار در انتخاب روش نصب مناسب پروژه ما است:

۱-۱-۳- سازه فضایی مسطح افقی یا سازه فضایی تخت

۲-۱-۳- سازه فضاکار تخت شیبدار یک طرفه یا به عبارتی خرپای فضاکار مسطح شیبدار یک سویه (یک طرفه)

۳-۱-۳- سازه فضایی تخت دو طرفه یا به قولس خرپای سه بعدی مسطح شیبدار دوطرفه

۴-۱-۳- سازه فضاکار تخت چهار طرفه یا چهر وجهی که خرپای فضاکار مسطح شیبدار چهار طرفی هم گویند اما بهتر آن است بگوییم سازه فضایی هرمی

۵-۱-۳- سازه فضایی تخت هشت وجهی یا همان خرپای فضاکار مسطح شیبدار هشت طرفه

۶-۱-۳- سازه فضاکار کروی یا خرپای فضایی گنبدی

۷-۱-۳- سازه فضایی استوانه ای

۸-۱-۳- سازه فضاکار آزاد یا فرم خاص که بیشتر منظور سازه فضایی با فرم های هزلولی ارشمیدسی یا افلاطونی است

-خاطرمان باشد میزان و مقدار شیب در سازه ه های فضایی تخت شیبدار یا مقدار خیز در سازه های فضاکار گنبدی شکل (کروی) و نیز خرپاهای فضایی استوانه ای و اندازه بزرگی یا کوچکی سازه و ابعتد دهانه سازه فضاکار نیز در برگزیدن بهترین روش بافت و نصب خرپای فضاکار بشدت تاثیرگذار است.

۲-۲- ساختار شبکه سازه فضاکار از منظر فرم بافت المان های سازه کار شاما موارد زیر است:

۱-۲-۳- سازه فضایی تک لایه

۲-۲-۳-سازه فضایی دولایه

۳-۲-۳- سازه فضایی سه لایه

۴- چنانچه امکانات کارفرما یا تجهیزات کارگاهی موجود در سایت همچون تاور یا جرثقیل و داربست بتواند به کمک پیمانکار نصب سازه فضایی بیاید، بدیهی است از ستون هزینه های کارفرما خواهد کاست.

۵- از آنجا که قطعات سازه های فضایی بصورت پیش ساخته در محل تخلیه شده، همکاری متداوم و متقابل کارفرما با پیمانکار سبب تسریع در عملیات بافت و نصب سازه فضاکار شده و این یعنی کاهش زمان تحویل و بهره بردای پروژه خرپای فضاکار و نیز صرفه جویی اقتصادی.

چنانچه علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید هم اکنون با کارشناسان ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس