پروژه EPC سقف سازه فضاکار سالن اجتماعات عتبات عالیات نجف اشرف عراق

سازه فضایی قوسی سالن اجتماعات نجف

سازه فضاکار چیست؟

سازه فضاکار بی شک ماهیتی بایونیک دارد. سازه فضاکار با الهام از طبیعت و ساختار طبیعت شکل یافته است. سازه ای که برخی به آن سوله فضایی ! یا خرپای فضایی می گویند. در این مجال قصد ورود به مباحث عرفی نداریم، لیکن بهتر است بدانیم تمام واژگان سازه سه بعدی، سازه های فضایی، سازه سه لایه، سازه های فضاکار، اسپیس، اسپیس فریم و از این قبیل کلمات، جملگی اصطلاحات جا افتاده ولو به غلط در صنعت ساختمان بوده که منظورشان همان سازه فضاکار است.

علی ایحال سیستم یا ساختار سازه ای سازه های فضاکار از اعضایی شکل یافته که بصورت خطی رفتار می کنند. همین رفتار سه بعدی سبب انتقال مناسب و بهینه بارهای وارد می شود.

عمده انتقال بار سازه های فضایی در اعضا به صورت محوری (کششی و یا فشاری) بوده و پیکربندی سازه های فضایی به گونه ای است که مسیر انتقال بارها با استفاده از عناصر سازه ها در سه بعد است. در حقیقت مجموع تاشه و فرم هندسی، بارهای خارجی، نیروهای داخلی و تغییر سازه در یک صفحه قرارنمی گیرد، بلکه از آن فراتر رفته و به سه بعد توسعه پیدا میکند.