مخروط سازه فضاکار

بشقابک سازه فضایی

تولید مخروط سازه فضاکار 

تولید مخروط سازه فضاکار Space structure cone که یکی از قطعات سازه فضایی است، بسیار حائز اهمیت است چرا که قطعه واسط بین پیوند و پیونده است. البته این مهم به دلیل آن است که در تمام سیستم قاب فضایی یا همان شبکه سازه های فضاکار، فقط در محل اتصال مخروط به المان سازه فضاکار از جوش CO2 استفاده می شود.

به دیگر سخن مخروط سازه فضایی یا بشقابک سازه فضاکار عضو رابط المان و گوی است. در عرف بازار به مخروط سیستم خرپای فضایی، بشقابک سازه فضاکار گویند. عملا بشقابک پذیرای نیروهای کششی و فشاری در ساختار سازه های سه لایه است، که می بایست ملاحظات هندسی شبکه مدولار سقف را نیز داشته باشد.
اگر بخواهید در مورد چگونگی اتصال مخروط به گوی بدانید، به این صورت است که یک پیچ سازه فضاکار که دارای سوراخی در ساق خود است، از داخل بشقابک سازه فضایی عبور داده می شود و به گوی پیچ می شود. چگونگی پیچ شدن مخروط به اتصال مرو توسط درگیر شدن مهره یا همان اسلیو سازه فضاکار با پیچ در جان بشقابک است.

پرسشی که اینجا مطرح می شود؛ نحوه اتصال اسلیو به پیچ است؟

پاسخ آن استفاده از پین سازه فضایی است. در حقیقت پین حکم واسطه و درگیرکننده قطعا سازه فضاکار با یکدیگر را دارد.

جنس بشقابک سازه فضاکار از فولاد سی کا ۴۵ ( CK45 ) است که به روش کوبن کاری ساخته می شود.

پیشنهاد می کنیم چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد قطعات سازه های فضایی یا سفارش ساخت بشقابک و سایر اجزای سازه فضایی را دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تشکر از همراهی شما