خط مشی استاک

تحقق اهداف چشم انداز تدوین شده سازمانی شرکت استاک پیشرو سازه، بدون برنامه‌ریزی غیر ممکن است، از همین روی و برای نیل به چنین مهمی، تمامی مدیران و کارکنان استاک رعایت اصول خط مشی کلی شرکت را بر خود فرض دانسته و اجرای آن را امری بدیهی و لازم قلمداد می نمایند :

ما با اتکا به خداوند متعال، تمام ” توان، تلاش و تدبیر ” خویش را در راستای جلب رضایت خالق و مخلوق بکار می بندیم.

ما ” گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک ” را اصلی اصیل در حفظ کرامت انسانی می دانیم و مشتری مداری   را اولویت ارتباطات استاک قرار داده ایم.

ما ” ارزش‌آفرینی مستمر برای مشتریان ” ، سهامداران و همکاران استاک را مطلوب خویش فرض نموده ایم.

ما ” استفاده از دانش و فناوریهای نوین ” را به منظور ارائه روزآمدترین و کارآمدترین محصولات و خدمات سازه ایی را امری بدیهی و لازم برای استاک می دانیم.

ما ” خود را متعهد به داشتن بالاترین استانداردهای کیفی ” در ارائه محصول و خدمات استاک به مشتریان دانسته و کنترل مداوم فعالیت ها و فرآیندها ی موثر بر کیفیت را سرلوحه امور قرار داده ایم.

ما ” محصولات و خدمات استاک را بر اساس نیازهای مشتریان طراحی، تولید و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشیم “.

ما ” شناسائی مستمر و توجه ویژه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان “، با هدف ارتقای مستمر رضایتمندی ایشان را وظیفه استاک می پنداریم.

ما ” منابع انسانی را با رویکرد ارتقاء سطح دانش و مهارت ایشان یک باور اخلاقی ، اجتماعی و شغلی دانسته ” و اجرای آموزش های اثر بخش را مهم ترین سرمایه و عامل اساسی رشد و تعالی سازمانی استاک می دانیم.

ما “تداوم موفقیت استاک را، در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست دانسته ” و مراقبت از آن را امری ارزشمند تلقی می کنیم.

ما ” نظرات، پیشنهادات و انتقادات را یکی از فرصت‌های استراتژیک برای بالندگی استاک و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی قلمداد می کنیم “.