قطعات اسپیس فریم

قطعات سازه فضاکار

قطعات سازه فضاکار انواع متعدد و متنوعی دارد. قطعات سازه فضایی بر اساس نوع پیونده یا همان گره می تواند از اجزای مختلفی تشکیل شود.

قطعات سازه فضاکار که در ایران بیشترین حجم ساخت و نصب شبکه مدولار سازه های سه بعدی را به خود اختصاص داده است، از نوع مرو یا گوی است.

قطعات سازه های فضاکار گوی سان یا مرو بصورت اجمالی شامل خود پیونده گوی، المان یا عضو، پیچ سازه فضایی، اسلیو، پین و مخروطی سازه های فضایی هستند.

قطعات سازه فضاکار در بازار دارای نام های دیگری نیز هستند. به عنوان نمونه در عرف بازار سازه های فضایی به اسلیو، غلاف نیز اطلاق می شود. اسلیو اسپیس فریم می تواند به دو صورت غلاف شیاردار یا غلاف سوراخ دار باشد.

قطعه اسلیو یا غلاف سازه های اسپیس عملا حکم مهره را داشته و برخی از شرکت های سازه فضاکار همکار به جای استفاده از اسلیو از دومهره جایگزین بهره می برند که در جای خود پرسش آفرین است.

قطعات سازه فضایی دیگری که در عرف بازار دارای نام دیگری است، قطعه مخروطی بوده که آن را بشقابک هم می گویند. بشقابک های سازه فضایی عملا به المان سازه فضاکار بصورت جوش متصل می شوند و دارای دو مدل فشاری و کششی هستند. مخروطی های سیستم سه بعدی در عمل مانع از فشردگی اعضای سازه در محل گره ها شده و سبب سهولت در اتصال اعضا به گره می شوند. بشقابک ها نقش قطعه واسط بین لوله و گوی را بر عهده دارند.

قطعات سازه فضاکار بعدی که لازم است از آن یاد کنیم، گوی یا همان اتصال معروف مرو است. گوی اسپیس فریم ها عضوی مهم است که نقش پیونده تمام قطعات سازه های فضاکار را ایفا می نماید. قطعه گوی که مانند سایر قطعات سازه فضایی در ابعاد، اندازه و سایزهای مختلفی است، در دو نوع گوی استاندارد و گوی خاص تولید می شود. این عضو پیونده در قطعات سازه های خرپای سه بعدی نقش محوری و کلیدی پایداری و ارتباط میان سایر قطعات سه بعدی اسپیس را بر عهده دارد. موضوع مهمی که با زوایای خاص ایجاد شده در این قطعه عملیاتی می شود. به عبارت دیگر وظیفه گوی ها ایجاد تعادل در میان تمام اعضای شبکه سیستم سه بعدی سازه است. عملا این قطعه فلزی توپر سبب ثابت نگهداشتن خود و سایر اعضای اسپیس فریم ها می شوند.

قطعات سازه فضایی که سبب اتصال گوی به المان می شوند همان پیچ های ویژه سازه های فضاکار هستند. پیچ سازه فضایی که یک اتصال جداشدنی و برای انتقال نیرو است در دو کلاس با سختی بالا که ۸/۸  و ۹/۱۰ نامیده می شوند، مورد استفاده هستند. این پیچ های اسپیس فریم ها در ساختار فضاکار بصورت کششی عمل می کنند.

قطعات سازه فضایی لوله در ساختار خرپای سه بعدی بیشترین حجم را به خود اختصاص می دهند. لوله یا همان المان در مجموعه قطعات سازه های فضایی نقشی مهم در تحمل نیروهای محوری فشاری و کششی دارند. لوله های سازه فضاکار در دو سر توسط جوش به بشقابک یا مخروطی متصل شده و با پیچی که درون دل مخروط پیش بینی شده است به گوی متصل می شوند. بدیهی است این لوله ها مانند سایر قطعات سازه های فضاکار دارای تنوع سایز بوده و از قطر، طول و ضخامت گوناگونی برخوردارند که پر واضح است میزان این مقادیر از دفترچه محاسبات سازه فضایی شرکت ساز فضایی اسپیس قابل استخراج است.

قطعات سازه فضایی پین کمک می کند تا اتصال پیچ سازه فضایی به اسلیو به خوبی صورت پذیرد. پین سازه فضایی با درگیر کردن پیچ به اسلیو، آچار کشی و اتصال المان به گوی را استاندارد می کند.

پین قطعه اسپیس، سبب کنترل دخول کافی و استاندارد پیچ ها در سوراخ های گوی سازه فضایی می کنند.نکته مهمی که اطمینان از کیفیت مطلوب عملیات مونتاژ سازه اسپیس را به همراه دارد.

چنانچه تمایل به اخذ هرگونه اطلاعات کامل تری در رابطه با قطعات سازه فضاکار و الزامات آن دارید، لطفا هم اکنون با ما در تماس باشید.

با تشکر از همراهی شما