قیمت سازه فضایی

موارد متعدد و متنوعی در محاسبه ی قیمت سازه فضاکار مورد توجه و حائز اهمیت است که به صورت اجمالی و گذرا می توان مراحل ذیل را برشمرد :

ابتدا باید سازه فضاکار طراحی شده تا بطور دقیق بتوان مقادیر اجزای سازه فضاکار را تعیین و بر اساس آن برآورد نمود.

جغرافیای محل احداث و نصب سقف سازه فضایی از نظر میزان بار وارده بر سطح سازه، اعم از بررسی میزان نزول های جوی برف و باران یا  سرعت وزش باد و همچنین آنالیز شرایط زلزله خیز بودن منطقه تماما از نکاتی هستند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند.

قطعا نوع پوشش سقف سازه فضایی قبل از هر چیز باید مشخص شود تا بر اساس آن شرایط زیرسازی پوشانه سقفی و اوزان مربوطه ملاک و محاسبه شود.

اگر خواهان اطلاعات بیشتر در خصوص برآورد هزینه سازه های فضاکار هستید به لینک ذیل مراجعه نمایید یا هم اکنون با کارشناس خود در شرکت سازه فضاکار اسپیس تماس حاصل فرمائید. ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷