۱۷۷۹ میلادی در کشور انگلستان ساخته شد و از آن پس تعداد بی شماری سازه با مصالح فولادی تا اواسط قرن۱۹ میلادی در اروپا بنا شد. امروزه تولید فولاد هایی با مقاومت بسیار بالا ،امکان ساخت سازه های فولادی خاص و بسیار سبک را میسر کرده است.محاسن فولاد به عنوان یک ماده باربر

۱) مقاومت زیاد 

یکی از خصوصیات عمده فولاد داشتن مقاومت نسبتا زیاد است که حاصل آن کاهش فاحش در وزن سازه است .این ماده برای سازه های ساختمان بلند ، پل های طویل و نیزسازه هایی که نیاز به وزن کم و همچنین سازه هایی که شرایط  فونداسیون ضعیفی دارند بسیار مناسب است . کاهش وزن سازه نیز منجر به کاهش نیروی زلزله خواهدشد.

۲) یکنواختی و دوام 

فولاد در مقایسه با بقیه مواد ساختمانی از نظر شکل مولکولی و خواص ، ماده بسیار یکنواختی است . مقاومت آن با زمان تغییر چندانی نمی کند و به عبارتی پدیده خزش در آن مشکل آفرین نخواهد بود . چنانچه فولاد به طریق مناسب نگهداری شود دوام بسیار خوبی از خود نشان خواهد داد.

۳) قابلیت الاستیک

تبعیت فولاد حتی در تنش های نسبتا زیاد از قانون هوک بیش از سایر مصالح ساختمانی است. از این رو رفتار مقاطع فولادی تا حد تنش های بزرگ نیز به سادگی قابل پیش بینی است و علی رغم دارا بودن مقاطع ظریف فولادی به علت بالا بودن مدول الاستیسیته ، تغییر شکل ها قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود.

۴) قابلیت چکش خواری

قابلیت چکش خواری یا شکل پذیری که در حقیقت تحمل تغییر شکل های زیاد بدون شکست در تنش های بالاست از خصوصیات بسیار مناسب فولاد است. فولاد تحت تنش های بالا تغییر طول زیاد و کاهش سطح مقطع داده و این خود یک کنترل برای ایمنی سازی و یک زنگ خطر خواهد بود . در صورتی که اجسام ترد و سخت بدون اعلام خطر و به صورت ناگهانی منهدم می شوند.

۵) قابلیت توسعه و تهیه سریع

یکی از محاسن عمده سازه های فولادی قابلیت توسعه و گسترش آن هاست که به سادگی می توان به کمک اتصالات مناسب ،سازه ها یا اعضایی را به سازه موجود متصل کرد و سازه را توسعه داد . کاهش زمان ساخت که به عنوان یکی از معیارهای اقتصادی یک طرح بهینه همواره بایستی مدنظر قرار گیرد با توجه به امکان سریع سازه های فولادی میسر خواهد بود . برای ساخت سازه های خاص و نیز سازه هایی که انجام عملیات در محل احداث آن ها مشکلاتی در بر دارد ،تهیه اجزای سازه ای در کارگاه های ساخت قطعات فولادی و حمل آن ها به محل احداث سازه و نصب سریع آن ها از جمله مواردی است که در توسعه و تهیه سریع سازه های فولادی نقش مهمی را ایفا می کند.
اگر قرار باشد سازه ای به صورت کامل در محلی تخریب یا تجدید بنا شود ، چنانچه مصالح باربر و اصلی ازفولاد باشند این تخریب ،گسترش و یا تجدید بنا به آسانی میسر بوده و مصالح موجود قابل بازیافت خواهد بود .