مخروط یا بشقابک در سازه فضایی

برای برخی ملاحظات هندسی، در محل اتصال المان (عضو) به گوی (پیونده) از قطعه مخروط شکل (بشقابک) فولادی که به لوله جوش می شود استفاده می شود. این قطعه دارای دو نوع کششی و فشاری است.

در هر مخروط یک پیچ مهره اتصالی با سوراخ شکاف دار و یک میخ وجود دارد تا پیچ بتواند بچرخد وکاملا سفت شود.

مخروط ها به روش کوبن کاری و از فولاد CK45 تولید می شوند و با جوشکاری CO2 به هموندها متصل می شوند.