مقاومت سازه های فولادی در برابر آتش سوزی و خوردگی چگونه است ؟

فولاد در مجاورت آتش سوزی به شدت آسیب پذیر بوده و در مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه مقاومت خود را به سرعت از دست می دهد. با انجام تدابیر مناسب برای سازه های فولادی می توان مقاومت آن هارا در مقابل آتش سوزی تا حدود ۳ ساعت حفظ کرد. این تدابیر عبارتند از :

۱) استفاده از رنگ های مخصوص

۲) استفاده از بتن پاشی و ملات ماسه سیمان به ضخامت ۵/۱ سانتی متر و مدفون کردن فولاد در بتن

۳) استفاده از گچ کاری های مخصوص