نصب سازه فضاکار تک لایه

نصب سازه فضاکار تک لایه یکی از انواع نصب های سازه های فضاکار محسوب می شود. در نصب سازه فضایی تک لایه مانند نصب سازه های فضایی سه لایه ما روش های متعددی بر اساس نقشه مونتاژ و نصب سازه فضاکار تک لایه داریم.

نصب سازه فضاکار تک لایه همواره از دقت و ظرافت بیشتری در مقایسه با بافت و نصب سازه فضایی مرو یا سه لایه برخوردار است. چرا که بدلیل ساختار تک لایه بودن سازه فضایی عملیات مونتاژ و اصطلاحا ساختن و بوجودآوردن فرم و قالب سازه سخت تر و پیچیده تر است. از همین روی اجرت یا قیمت نصب سازه فضایی تک لایه و حتی قیمت سازه فضایی تک لایه بیشتر است.

نصب سازه فضاکار تک لایه بر اساس فرم و مدل سازه فضایی تک لایه به سه روش ذیل صورت می پذیرد:

الف: نصب سازه فضایی تک لایه به روش یکجا

نصب سازه فضایی تک لایه به روش یکجا به معنای انجام عملیات مونتاژ سازه فضایی تک لایه بر روی سطح زمین بصورت کامل است و سپس با استفاده از نقشه نصب سازه آسمان نما و به کمک جرثقیل یا جک تمام اسپیس فریم بصورت یکباره و یکجا بر روی نشیمنگاه سازه آسمان نمای منتقل و عملیات اتصال صورت می پذیرد.

ب: نصب سازه فضایی تک لایه به روش بخش بخش

نصب سازه فضایی تک لایه به روش بخش بخش عمدتا برای سازه های آسمان نما با احجام و ابعاد بزرگ یا با دسترسی سخت در ارتفاع های بلند مورد استفاده تیم نصاب سازه فضایی تک لایه قرار می گیرد. البته لازم است خاطر نشان سازیم از نظر زمانی اجرای سازه فضایی تک لایه به روش بخش بخش یا پارت به پارت طولانی تر از روش بافت سازه فضاکار تک لایه بصورت یکجا است.

ج: نصب سازه فضایی تک لایه به روش پنجه ای

نصب سازه فضایی تک لایه به روش پنجه ای در حقیقت مدلی از نصب اسپیس فریم است که ما بین روش های مونتاژ و نصب سازه آسمان نمای به روش های یکجا و پارت پارت است. در نصب سازه فضاکار تکلایه به صورت پنجه ای، هر چند عدد المان سازه فضایی به یک مرکز پیونده متصل شده و تمام الملن ها بصورت سلول های جداگانه و بر اساس نقشه بافت سازه فضایی به یکدیگر متصل و آماده نصب می شوند. بدیهی است این روش مونتاژ و عملیات نصب سازه در مقایسه با روش های نصب سازه در پیش گفته شده از زمان میانگین و متوسطی برخوردار بوده و در پروژه های دارای ارتفاع تاج سازه ای بلند بیشتر مورد استقبال تیم نصاب سازه فضاکار اسپیس قرار می گیرد.

چنانچه تمایل به اخذ اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی عملیات نصب سازه فضاکار تکلایه یا سفارش ساخت سازه فضایی تک لایه و اخذ قیمت سازه فضایی تک لایه هستید، لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرد.

با تشکر از همراهی شما

واحد تحقیق و پژوهش اسپیس