نصب پلی کربنات سازه فضاکار

نصب پلی کربنات سازه فضاکار بر حسب سقفی یا دیواری بودن آن متفاوت و دارای ویژگی های مختلفی است. همانطور که می دانیم فرم و معماری سازه فضایی با الزامات زیرسازی پلی کربنات ها برای پوشش سقف های فضایی متفاوت است. این اختلاف سبب می شود نصب پلی کربنات بر روی سازه های فضاکار از دقت بیشتری برخوردار باشد.

نصب پلی کربنات سازه فضاکار با در نظر داشتن انواع گوناگون ورق پلی کربنات اعم از:

ورق پلی کربنات موجدار، ورق پلی کربنات تخت، ورق پلی کربنات چندجداره، ورق پلی کربنات طرح سفال دارای ویژگی ها و الزامات خاص زیرسازی و نیز آب بندی ویژه است. بدیهی است این مهم در فرایند کار ترکیبی پوشش سقف سازه فضاکار بسیار بااهمیت و خاص می نمایند. به دیگر سخن چنانچه کارفرما یا بهره بردار محترم سقف سازه های فضایی، تمایل به استفاده همزمان و ترکیبی پوشانه های سقفی ساندویچ پانل سقفی با پلی کربنات را داشته باشند، کار حساس تر و دقت آن بیشتر می شود.

نصب پلی کربنات سازه فضاکار در کنار ساندویچ پانل سقفی به معنای داشتن دو نوع رفتار بین مواد پایه فلزی و پایه پلیمری ( پلاستیکی) در سرمایش و گرمایش و در فصول زمستان و تابستان است. این بدان معنی بوده که آب بندی آن بسیار کارشناسانه و مدققانه می بایست صورت پذیرد.

چنانچه تمایل به ثبت سفارش نصب پوشانه سازه فضاکار خود با پوشش ورق پلی کربنات به تنهایی یا بهمراه پوشش ترکیبی ساندویچ پانل دارید، لطفا هم اکنون با ما در تماس باشید.

با تشکر از همراهی شما