هموند، المان یا پایپ در سازه فضاکار

عضو دیگر سازه ها که برای تحمل نیروهای محوری (کششی ، فشاری) بکار می رود لوله ها هستند که عمدتا از لوله های فولادیST37 بوده که دو انتهای آن بریده شده و سر آن بوسیله قطعه مخروطی (بشقابک) که اتصال آن را با سایر قطعات امکان پذیر می سازد، جوش می شود. در برخی از پروژه ها بر حسب موقعیت سازه مانند مناطق جغرافیایی مرطوب (شرجی) یا کار بری (استخر، سونا، اسکلههای نفتی و …) هم وند ها (لوله ها) برای حفاظت در برابر خوردگی، از داخل و خارج گالوانیزه می شوند.