انواع پوشش های سازه فضایی

۱- ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی (PU)

ساندویچ پانل استایرن (EPS)

ساندویچ پانل سقفی (EPS)

ساندویچ پانل دیواری (EPS)

ساندویچ پانل سقفی پشم سنگ

۲ -پلی کربنات

۳ – ورق گالوانیزه رنگی و ساده

۴- ورق گالوانیزه سینوسی و کرکره

ورق گالوانیزه شادولاین

۵- سایر پوشش ها

سفالی

۶- عایق ها

عایق های پایه معدنی