چشم انداز استاک

 

استاک پیشرو سازه با تکیه‌ بر استراتژی پنج‌ ساله خود در پی تحقق چشم‌اندازی است که بر اساس آن شرکتی پیشرو درزمینهٔ ارائه محصولات و خدمات مدرن و نوین سازه ایی باشد به‌ نحوی‌ که با حداکثر سازی مطلوبیت مشتریان ، سهامداران و کارکنان (مجموعه ذینفعان) ، تجربه رضایت بخشی از عرضه محصولات و خدمات سازه ایی متنوع و متفاوت را ارائه نماید.
استاک پیشرو سازه برای نیل به این مهم بر آن است به گونه ایی حرکت کند که به یاری ایزد متعال سرانجامش چنین باشد:

    • انتخاب نخست مشتریان هدف
    • کسب بیشترین سهم بازار داخلی سازه‌های نوین
    • برترین در گستره ارائه خدمات سازه ایی مدرن و پیشرفته
    • توانمند و متعهد در ایجاد رضایت حداکثری برای تمامی ذینفعان
    • ارائه محصولات جدید سازه ایی سبک، سریع و مقاوم و فراتر از نیاز مشتریان
    • دست‌یابی به موقعیت برتر و قرار گرفتن در شمار شرکت‌های تراز اول منطقه آسیای غربی
    • بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز و ابزارهای ساخت به‌عنوان بستر اصلی توسعه پایدار

از همین منظر مدیران استاک برنامه ایی جامع با استراتژی و شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، اهداف عملیاتی و برنامه‌های اجرایی، تعریف و تعیین نمودند که به‌تدریج اجرایی شده، تا “بهترین انتخاب برای هر ساختار” باشد.