نصب سازه فضاکار بیضی حله، عراق، شهلاییاجرت یا همان هزینه اجرای سازه های فضایی نسبت کاملا مستقیمی با ارتفاع سقف سازه فضایی از سطح زمین، فرم سازه فضایی، شرایط جوی و آب و هوایی زمان عملیات اجرای سازه فضاکار و نیز میزان سرعت مورد انتظار کارفرما برای تحویل و پایان کار پروژه دارد.

بدون تردید روش های اجرایی نصب شبکه سازه فضایی بدون تاثیر در قیمت یا هزینه مونتاژ سازه فضایی نیست چراکه به عنوان نمونه در مواردی که نیاز به استفاده ممتد از جرثقیل برای نصب سازه فضاکار است نسبت به زمانی که نیاز موردی برای نصب هست  هزینه آن متفاوت خواهد بود و در مواردی که از روش بافت و نصب پنجه ای در عملیات مونتاژ سازه فضایی بهره می بریم نسبت به زمان بافت شاخه ای هم زمان و هم سرعت متفاوت شده در نتیجه حق الزحمه اکیپ نصب سازه فضاکار هم از آن پیروی کرده و تغییر می نماید.

خلاصه کلام آنکه بر اساس هر پروژه هزینه نصب سازه فضایی جداگانه محاسبه و مشخص می شود.

چنانچه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه دارید هم اکنون با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید. ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷

واحد تحقیق و پژوهش اسپیس