مطالب توسط stuck-co

نصب پوشش سازه فضاکار

نصب پوشش سازه فضاکار نصب پوشش سازه فضاکار یکی از مراحل پایانی اتمام پروژه EPC سازه های فضایی است. تیم اسپیس همواره به کارفرمایان و مهندسین مشاور پیشنهاد می کند، در طراحی و تعریف پروژه سازه فضایی خود قبل از هر تصمیمی، نوع و جنس پوشانه سقف سازه های فضاکار خود را معین نمایند. پرواضح […]

بهترین پوشانه برای سقف سازه فضایی چیست؟

بهترین پوشانه برای سقف سازه فضایی چیست؟ بهترین پوشانه برای سقف سازه فضایی بستگی دارد به کاربری سازه فضاکار مورد نظر و نیز معماری سازه های فضایی. به دیگر سخن، زمانی که در جستجوی انتخاب بهترین پوشش برای سقفهای سازه فضاکار هستیم، لازم است نیاز سنجی خود از پروژه سازه اسکلت فلزی و الزامات الکتریکال […]

سازه فضاکار سه لایه

سازه فضاکار سه لایه سازه فضاکار سه لایه اسپیس همانگونه که از نام آن پیداست، سازه ای است که از سه لایه شبکه سقف سازه فضایی تشکیل شده است. در سقفهای سه بعدی یا همان خرپای فضایی در نوع سه لایه و نه تک لایه ما با سه گروه اعضا و پیونده شبکه فضایی مواجه […]

وزن هرمتر مربع سازه فضاکار

وزن هرمتر مربع سازه فضاکار وزن هر متر مربع سازه فضاکار به عوامل متعدد و متنوعی بستگی دارد. بدیهی است اگر سازه مورد نظر در منطقه جغرافیایی واقع شده باشد که بار برف سنگینی دارد تا مکانی که به قول و قدیمی ها، سال تا ماه هم باران بخود نمی بیند چه برسد به برف، […]