مطالب توسط stuck-co

سازه فضاکار سه لایه

سازه فضاکار سه لایه سازه فضاکار سه لایه اسپیس همانگونه که از نام آن پیداست، سازه ای است که از سه لایه شبکه سقف سازه فضایی تشکیل شده است. در سقفهای سه بعدی یا همان خرپای فضایی در نوع سه لایه و نه تک لایه ما با سه گروه اعضا و پیونده شبکه فضایی مواجه […]

وزن هرمتر مربع سازه فضاکار

وزن هرمتر مربع سازه فضاکار وزن هر متر مربع سازه فضاکار به عوامل متعدد و متنوعی بستگی دارد. بدیهی است اگر سازه مورد نظر در منطقه جغرافیایی واقع شده باشد که بار برف سنگینی دارد تا مکانی که به قول و قدیمی ها، سال تا ماه هم باران بخود نمی بیند چه برسد به برف، […]

مراحل طراحی سازه فضایی چیست؟

مراحل طراحی سازه فضاکار در دفتر فنی تیم اسپیس شامل فرآیندهای مهندسی ذیل است:   الف: طراحی اولیه سازه فضایی و مدلینگ سه بعدی خرپای فضایی که عرفا هندسه سه بعدی سازه مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد. ب: اعمال بارگذاری و تجزیه و تحلیل رفتار سازه فضاکار بصورت کلی و جزئی به منظور […]