سازه فضا کار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقایسه اقتصادی سازه فضایی و سوله چگونه است؟

  مقایسه اقتصادی سازه فضایی و سوله چگونه است؟ برای بررسی صرفه اقتصادی سازه های فضایی با سوله لازم است ابتدا مشخص کنیم در چه دهانه و با چه ارتفاع و طولی این مقایسه را می خواهیم انجام دهیم. بدیهی است پاسخ پرسش مطروحه بستگی به پارامترها مذکور و مسائل متعدد و متنوعی دارد. برای […]

تاوه چیست؟

تاوه چیست؟
slab

ورق ضخیم از چوب،بتن، سنگ و فلز و مانند آن که ضخامت آن نسبت به طول و عرض کمتر است.

تویزه چیست؟

Rib،groin

ابزار چیست؟
Mouldingنوار تزیینی گود یا برجسته که با ایجاد تضاد های نور و سایه به سطح ساختمان تنوع می بخشد.فریز چیست؟
Frieze

عنصر ساختمانی که روی فرسب استوار است و بی فاصله زیر قرنیز جا دارد.همچنین هر نوار افقی که با انواع ابزار نقش برجسته یا نقاشی تزیین شود.

بالشتکی چیست؟
Echinus

بیرون نشستگی محدب و حلقوی بالای ستون که در زیر سر ستونی قرار میگیرد.

بتن مسلح چیست؟
Reinforced concrete

بتنی که در آن توری یا میله های فولادی جای میدهند تا نیروی کششی آن افزایش یابد.

بغل بند چیست؟
Abutment

پایه ای برای گرفتن رانش قوس

پاتاق چیست؟
Spring، springing

زاویه ی خیزقوس،نقطه ی شروع یا خیز قوس از روی پایه ی اتکا.

پلاتسو چیست؟
Palazzo

در زبان ایتالیایی به معنای کاخ یا عمارت اعیانی.در زمان رنسانس و بعد از آن این واژه برای بناهای

بزرگ مدنی و حتی مذهبی به کار میرفت و همچنین به خانه های شهری نسبتا کوچک اطلاق میگردید.

پایه و نعل درگاه چیست؟
Post & lintel

سازه ای قابی شکل.نظام ساختمانی کهنی که امروزه نیز رایج است و درآن واحدبنیادی ساختمان عبارتست از دو یا

چند تیر قائم که تیری افقی یا نعل درگاه بر آن استوار است و دهانه ی بین دو پایه را می پوشاند.

طوماری چیست؟
Volute

سرستون آرایه ای شبیه یک طومار لوله شده که به ویژه در سر ستون های شیوه های معماری یونیک و مختلط به

کار میرود.

غلام گردش چیست؟
Ambulatory

راهرویی اغلب سرپوشیده به مانند تاقگان پیرامون رواق صومعه یا راهرویی نیم دایره پیرامون شاه نشین پشت

محراب اصلی

فرسب چیست؟
Architrave

تیر افقی اصلی و پایینترین بخش پیشانی فرسب ممکن است از یک سلسله نعل درگاه تشکیل شود که هریک فاصله

ی بین نوک یک تکیه گاه تا نوک تکیه گاه دیگر را می پوشانند.

قاشقی،خیاره چیست؟
Striga،striges

شیارهای قائم و موازی روی بدنه ستون ها

قرنیز،طره چیست؟
Cornice

بخش بالا و پیش آمده ی ساختمان به ویژه بالاترین بخش پیشانی

لچکی چیست؟
Pendentive

عنصری ساختمانی به شکل مثلثی کروی که به عنوان وسیله ی گذار از نقشه ی همکف چهارگوش به نقشه ی

مدوری که گنبد برآن استواراست به کار میرود.گنبد ممکن است بی واسطه بر لچکی ها استوار باشد و یا روی ساقه

ی گنبد قرارگیرد.

مقصوره چیست؟
Cella

حرم جایگاه مقدس،درون خانه ی پرستشگاه،بخش اصلی معبد جدا از رواق ورودی سرپوشیده و دیگرعناصربیرونی

یا ساختاری داخلی که تندیسی را در خود جای میدهند.در لغت به معنای خانه ی خداست.

گریو گنبد چیست؟
Drum

 ساقه ی گنبد دیواری استوانه ای که گنبد بر روی آن استوار است.

ستون تو کار چیست؟
Engaged column

ستونی معمولا استوانه ای که کمتراز یک سوم قطرش از بدنه ی ساختمان یا دیوار بیرون می نشیند وبیشتر کاربرد

تزیینی دارد و نه ساختاری.

سنتوری چیست؟
Gable ،pediment

ساختاری سه گوش که بالای سردر ساختمان ها(از جمله معابد کلاسیک) و در مقیاس کوچک تر بالای سردر خانه

ها قرار میگیرد و معمولا باستون و نیم ستون حمایت میشود.

پشت بند معلق چیست؟ 
Flying buttress

قوسی که از بخش بالایی پشت بند پیل پایه ای شروع می شود از روی بام راهروی جانبی میگذرد و بخش بالایی

دیوار شبستان را بغل بندی میکند تا رانش تاق قوسی شبستان را بگیرد.این عنصر رانش را به پشت بند پیل پایه ای

توپر منتقل می سازد.

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

خستگی در فولاد چیست؟

خستگی در فولاد چیست؟

در یک سازه فولادی تحت اثر نیروی متناوب هنگامی که تعداد تناوب بارهای اعمالی زیاد شده و این بارها در سازه

ایجاد تنش کششی کنند بدون اینکه تنش ایجاد شده به حد تسلیم برسد،  سازه می تواند دچار گسیختگی وشکست شود

که این پدیده خستگی نام دارد.

پدیده خستگی در مورد پل ها، سازه های مرتبط با ماشین آلات مرتعش و سکوهای دریایی بیشترمشاهده می شود.

در مورد این پدیده موارد زیر حائز اهمیت است :

۱) مقاومت یک سازه فولادی در برابر خستگی علاوه برجنس فولاد به پارامتر هایی مانند نحوه بار گذاری، تعدادمتناوب بارگذاری و

به عیوبی مانند شیار وترک در فولاد نیز بستگی دارد.

 بستگی دارد. هرچه تغییر علامت بار بیشتر Fr= Fmax- Fminو R=Fmin/Fmax 

۲) در یکبارگذاری رخ دادن خستگی به نسبت

باشد ، خستگی تاثیر بیشتری بر عملکرد فولاد دارد.

۳) در یک سازه فولادی خستگی می تواند تحت اثر یک بار استاتیکی دردمای متغیرایجاد شود . اگر سازه نامعین باشد.

دمای متغیر با تغییرات قابل توجه تنش های متغیر در سازه ایجاد کرده و موجب بروز خستگی در سازه می شود.در سازه معین

تغییر دما باعث ایجاد تنش در سازه نشده و اثر خستگی منتفی است.

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

اگر فولادهای پر مقاومت وکم آلیاژرا آب داده و سپس بازپخت نماییم، می توان به تنش های تسلیم بیشتر از

۶۰۰۰kg/cm ^2 رسید. عمل بازپخت تنش تسلیم فولاد را افزایش داده و شکل پذیری آن را کاهش می دهد. برای جوشکاری در

این فولادها احتیاج به تدابیر ویژه می باشد.