اسپیس فریم ( space frame )

اسپیس فریم یا سازه فضاکار به سخنی ساده، سازه های سه بعدی هستند که رفتاری سه وجهی در انتقال بار های وارده از خود نشان می دهند. وقتی از اسپیس فریم سخن می گوییم، برخی سازه های جوشی و کوچک نمایشگاهی که بیشتر جنبه غرفه سازی دارد را بخاطر می آورند.

اما باید گفت این اجحافی است که در تعریف یا ترسیم اسپیس فریم در ایران رخ داده است. بی شک منظور از اسپیس فریم، همان ساختار سه بعدی شبکه مدولار و منظم و بهم پیوسته اعضا و پیونده سازه فضاکار است که توان و قابلیت توزیع و تقسیم بارهای وارده بر سازه را در سه بعد دارد.

این رفتار که سبب پایداری سازه فضایی است، سبب شده سازه هایی با دهانه های بزرگ بدون ستون یا دارای فرم های معماری خاص، مطلوب و مدنظر مهندسان و معماران عرصه ساخت و ساز صنعت ساختمان باشد.

اسپیس فریم دارای اتصال های متعدد و گوناگونی است که حسب نیاز پروژه های سازه فضاکار تعریف و بهترین اتصال برای ساختار فضایی انتخاب می شود. ما در اسپیس با دارا بودن تنوع در اتصال های سازه های فضاکار، راه حل های متناسب با نیازهای پروژه کارفرمایان را پیشنهاد می کنیم.

اگر مطالب بیشتری می خواهید مطالعه بفرمایید ما را در این بخش دنبال بفرمایید: سازه فضاکار 

یا با ما در تماس باشید ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) –  ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)