اسپیس آماده است در خصوص انواع سازه های فضاکار هم اکنون برای مشاوره در خدمت شما باشد.

لطف در صورت تمایل با ما تماس حاصل نمایید.

باتشکر. واحد مشاوره سازه های فضایی اسپیس

۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)