نصب پوشش سازه فضاکار

نصب پوشش سازه فضاکار

نصب پوشش سازه فضاکار یکی از مراحل پایانی اتمام پروژه EPC سازه های فضایی است.

تیم اسپیس همواره به کارفرمایان و مهندسین مشاور پیشنهاد می کند، در طراحی و تعریف پروژه سازه فضایی خود قبل از هر تصمیمی، نوع و جنس پوشانه سقف سازه های فضاکار خود را معین نمایند.

پرواضح است که پوشانه سقف سازه فضاکار نسبت مستقیمی با محاسبات و دیتیل های اجرایی زیرسازی پوشش سقف خرپای فضایی دارد. از آنجا که هر پوششی برای نصب بر روی سقف های سه بعدی دارای ویژگی های خاص و منحصر بفرد خد است، لاجرم جزئیات اتصال های زیرسازی سقف سوله فضایی نیز متفاوت بوده و در نرخ زمان و هزینه اجرای پروزه سقف سازه فضاکار تاثیر مستقیمی دارد.

دفتر فنی و مهندسی اسپیس با رعایت ملاحظات مذکور، اقدام به مدلینگ سازه فضاکار و انجام محاسبات و آنالیز سقف سازه فضایی می نماید. لذا پیشنهاد می کنیم برای جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی، نخست بر اساس نیاز و تعریف پروژه سقف های فضاسازه اقدام نموده و طرح مقدماتی سازه فضایی را پیگیری فرمایید.

در ادامه می توانید با برخی ملاحظات و فرایند کاری نصب انواع پوشانه های سازه فضایی که در ذیل به آن اشاره می شود، موضوع را پیگیری فرمایید:

الف: نصب پوشانه ساندویچ پانل سقف سازه فضاکار

ب: نصب پوشانه ورق، پشم شیشه و کارتن پلاست سقف سازه فضاکار

ج: نصب پوشانه پلی کربنات سقف سازه فضاکار

د: نصب پوشانه شیشه سقف سازه فضاکار