پروژه طراحی و ساخت سقف سازه فضاکار مصلی بزرگ شهر بندر انزلی – گیلان