مدلینگ سازه فضایی

مراحل طراحی سازه فضایی چیست؟

مراحل طراحی سازه فضاکار در دفتر فنی تیم اسپیس شامل فرآیندهای مهندسی ذیل است:

 

الف: طراحی اولیه سازه فضایی و مدلینگ سه بعدی خرپای فضایی که عرفا هندسه سه بعدی سازه مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد.

ب: اعمال بارگذاری و تجزیه و تحلیل رفتار سازه فضاکار بصورت کلی و جزئی به منظور تهیه و تدوین دفترچه محاسبات سازه فضایی در این مرحله صورت می پذیرد.

ج: کنترل اجزا شبکه سازه های فضاکار بخصوص اتصالات سازه فضایی و تدقیق در انتخاب مناسب قطعات سازه برای تحمل بارهای وارده بر سیستم خرپای فضایی.

د: استخراج نقشه های شاپ سازه فضایی و نقشه های تولید قطعات خرپا مانند : گوی، المان و بشقابک و غیره.

س: تهیه و آماده سازی نقشه های مونتاژ سازه فضاکار که اصطلاحا به آنها نقشه های بافت نیز می گویند.

و: تهیه نقشه نصب سازه فضایی که مستلزم تعیین روش نصب سازه فضاکار است.

 

پیشنهاد می کنیم برای کسب آگاهی بیشتر نسبت به پروسه کار دفتر فنی سازه فضایی، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تشکر واحد تحقیق و توسعه مجموعه اسپیس ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷