اجرای سازه فضایی قوسی

اجرای سازه فضاکار

اجرای سازه فضایی عراق

اجرای سازه فضاکار سه لایه قوسی استخر المپیک بصره عراق

اجرای سازه فضاکار

اجرای سازه فضاکار در این یادداشت به معنای عملیات اجرای سازه فضایی یا بهتر بگوییم مونتاژ و نصب سازه فضاکار است.

به قول خودمانی خوب است اشاره ای هم به اجرت اجرای سازه فضاکار یا همان حق الزحمه اجرای سازه فضایی داشته باشیم که بسیاری از مشتریان همیشه در این مورد پرسش دارند. برای اینکه زیاد از موضوع روش اجرای سازه های فضایی دور نشویم، در رابطه با اجرت بافت سازه فضایی و نصب اسپیس فریم همین مقدار اشاره داشته باشیم که نسبت مستقیم با نحوه و روش مونتاژ سازه فضاکار دارد.

عرفاً یکی از روش های ذیل برای بافت و نصب سازه فضاکار مرسوم است که بر حسب انتخاب مدل نصب سازه، قیمت اجرای سازه نیز مشخص می شود.

  1. روش “هوی لیفتینگ” Heavy  Lifting که همان بافت سازه فضایی برسطح  تراز زمین پروژه است. در این شیوه ابتدا سازه بر روی سطح زمین مونتاژ یا بافته شده و سپس برای تکمیل پروسه اجرای سازه فضاکار، عملیات نصب تمام سقف بصورت یکچارچه با استفاده از جرثقیل ها یا جک های ویژه ادامه می یابد. بدیهی است سریع ترین روش بافت و نصب سازه فضایی همین حالت است اما برای هر دهانه ای اجرایی نیست. ابزار نصب سازه فضاکار مونتاژ شده بر روی زمین برای انتقال به سر ستون ها یا نشیمنگاه های پیش بینی شده اسپیس فریم متنوع است. مدیر پروژه عملیات نصب خرپای فضایی معمولا بر اساس شرایط موجود در سایت، یکی از روش های بهینه از منظر زمانی و مالی را پیش بینی و انتخاب نموده است. عرفا نصب اسپیس فریم ها با استفاده از جرثقیل یا لیفتینگ است.
  2. روش ردیف به ردیف یا اصطلاحاً Part to Part نسبت به مورد گذشته از سرعت اجرایی پایین تری برخوردار است، اما برای دهانه های بزرگتر روش مطلوبی محسوب می شود، در این حالت بخش هایی از سقف فضا کار روی زمین مونتاژ و بعد توسط جرثقیل در ارتفاع قرارداده شده تا به بخش های دیگر متصل شود و این کار تا اتمام عملیات نصب سقف فضایی تکرار خواهد شد. ناگفته پیداست روش مذکور نسبت به مورد مطرحه اول از سرعت کمتری برخوردار است اما نسب به دیگر روش های بافت و نصب سازه های فضاکار بمراتب سریع تر است.
  3. نصب به روش چندوجهی یا چشمه ای سازه های فضاکار که در عرف نصاب ها به بافت پنجه ای که نوع دیگر مونتاژ درجا محسوب می شود، معروف و مشهور است. در این روش بافت و نصب سازه، چند المان و یک گوی در روی زمین به یکدیگر متصل شده و توسط جرثقیل های معمولی یا قرقره و طناب به ارتفاع مربوطه انتقال داده شده و سپس به سایر اجزا سازه فضایی مونتاژ می شود و این فرایند تا اتمام کامل باف سازه فضاکار ادامه می یابد.

شایان ذکر است موارد مذکور از جمله روش های مرسوم و متداول مونتاژ سازه های فضایی است و بدیهی است راه های متعدد و متنوع دیگری نیز وجود دارد که غالبا از ترکیب همین اصلوب یا دیگر طرق حاصل می شود. اسپیس بعنوان همراه شما در هر بخش از پروسه طراحی، ساخت و نصب سازه های فضاکار با کمال افتخار آماده خدمتگذاری هستیم.

مقایسه قیمت سوله و سازه فضایی

مقایسه قیمت سازه فضایی و سوله چگونه است؟

طراحی معماری سازه فضایی

عوامل موثر در تعیین قیمت سازه های فضایی کدام اند؟

معماری قوسی سازه فضایی

فرم سازه های فضاکار چگونه است؟