مزیت های سازه فضاکار از دید معماری

هزینه طراحی سازه فضایی

تیم سازه فضایی اسپیس برای طراحی سازه فضاکار ابتدا بر اساس نظر کارفرمایان محترم و نیز تیم معماری آنان اقدام به نیاز سنجی و تشخیص طرح و فرم مناسب می نماید. سپس با ارائه پیشنهاد های مختلف طراحی و مبادرت به عرصه مزایا و برتری های هر طرح سازه فضاکار با عنایت به کاربری و منطقه احداث پروژه سازه فضایی می­ نماید.

در گام بعدی سعی می شود در نشستی با اعضای تیم فنی مهندسی و معماری کارفرما در قالب یک کمیسیون مشترک فنی نیاز سنجی پیش بینی شده مورد آنالیز و بررسی مشترک قرار گرفته با کارفرما یا بهره بردار محترم با نگاه همه جانبه اقدام به انتخاب طرح مطلوب خویش نماید.

شایان ذکر است طراحی سازه فضایی نسبت مستقیمی با الزامات معماری، سازه ای و کاربری پروژه مورد نظر دارد و این مهم با ارائه داده های صحیح از سوی کارفرما میسر خواهد بود

چنانچه نیاز به طراحی سازه فضایی دارید لطفا هم اکنون با ما تماس حاصل فرمائید. ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس