سازه های فضایی تک لایه

سازه های فضایی تک لایه اسپیس

سازه های فضایی تک لایه اسپیس یکی از پر مخاطب ترین سازه های فضاکار این مجموعه بشمار می رود. سازه فضاکار تک لایه از دیر باز علاقمندان خاص خود را دارد، به نحوی که کمتر معماری یافت می شود که در پروژه های ساختمانی خود در جایی که نیاز به نور بخصوص از سقف دارد به گزینه اسکای لایت یا سازه فضاکار تک لایه فکر نکرده باشد.

اگر شما نیز به هر دلیلی احساس می کنید سازه های تک لایه اسپیس می توانند پاسخ مناسبی برای خواسته شما باشند، لطفت با ما همرا شده یا تماس بگیرید.

اسکای لایت اسپیس

اسکای لایت اسپیس

اسکای لایت های اسپیس دارای اتصال های خاص و منحصر بفرد اسپیس هستند. در اسکای لایت های ما علاوه بر استفاده از اعضا منحصر بفرد در طراحی سازه های تک لایه اسپیس، پوشش های ویژه خرپای فضایی تک لایه پیش بینی شده است.

دارای معماری متفاوت و حرفه ای برای انواع طرح ها

سازه های فضاکار اسپیس

سازه هفضاکار تک لایه اسپیس یا همان اسکای لایت های اسپیس دارای فرم ها و مدل های بسیار متنوع و زیبا هستنید. انواع سازه فضایی تک لایه اسپیس فرصت خوبی برای معماران و طراحان سازه فضایی بوجود آورده تا ضمن بهره برداری از فرم های گوناگون خرپاهای تک لایه، شانس یافتن و خلق آثاری منحصر بفرد را نیز داشته باشند.

طراحی سازه فضایی تک لایه

طراحی سازه فضاکار تک لایه اسپیس، توسط دفتر فنی مهندسی اسیس صورت می پذیرد. دپارتمان فنی ما ابتدا درخواست ها و الزمات کارفرما برای طراحی سازه فضایی تک لایه درخواستی را اخذ و پس از بررسی، شروع به مدلسازی کرده تا هندسه اسکای لایت مورد نظر مشتری بدست بیاید. پس از این مرحله کارشناسان طراحی سازه های فضاکار تک لایه اسپیس شروع به طراحی اسکای لایت مطلوب کارفرما می نمایند.

محاسبات سازه فضایی تک لایه

پس از آنکه کارفرما طرح مقدماتی سازه های فضایی تک لایه اسپیس را تایید نمود، فرایند بارگذاری اولیه آغاز می شود. در این بخش از پروسه طراحی سازه های خرپایی تک لایه، لوکیشن یا جغرافیای سازه و نیز بار های وارده بر سازه و سایر الزاماتی که سابقا توسط کارفرما یا بهره بردار پروژه به تیم دفتر فنی مهندسی اسپیس ابلاغ شده است بخش مهمی از زمان بارگذاری ها را بخود اختصای می دهد.

عملیات مونتاژ اسکای لایت

  • اول: کدینگ و دسته بندی اعضا و اتصال های سازه فضایی تک لایه.
  • دوم: نقشه خوانی و چیدمان الگوی مقدماتی مونتاژ سازه فضاکار تک لایه.
  • سوم: انتخاب مسیر مناسب و بهینه برای آغاز عملیات مونتاژ اسکای لایت.

عملیات نصب اسکای لایت

  1. بررسی نقشه یا پلان نصب اسکای لایت.
  1. جانمایی و انتخاب نقاط مناسب برای نصب اسکای لایت.
  1. انتخاب روش مناسب نصب با توجه به الزامات و محدودیت ها.

نقشه های تولید سازه فضایی تک لایه

تولیدنقشه های تولید سازه های فضاکار تک لایه پس از تکمیل و تایید دفترچه محاسبات سازه فضایی تک لایه اسپیس قابل انجام است. در این مرحله پس از آنکه محاسبات و تحلیل اسکای لایت مورد تایید قرار گرفت، پروسه تهیه و تدوین نقشه های شاپ سازه تک لایه یانقشه تلید اسکای لایت آغاز می شود.

اجرااجرا سازه فضاکار تک لایه یکی از مهمترین مراحل فرایند طراحی اسکای لایت، ساخت سازه فضاکار تک لایه تا نصب اسکای لایت ها است. در این مرحله از فعالیت، تیم نصب سازه های فضاکار تک لایه اسپیس مطابق نقشه های مونتاژ و نصب اسکای لایت، شروع به عملیات نصب می کنند.