مشاوره

لطفا برای اخذ مشاوره سازه فضاکار هم اکنون با مشاوران اسپیس تماس بگیرید
۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) – ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+) – ۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

طراحی

لطفا برای اخذ قیمت طراحی سازه فضاکار هم اکنون با دفتر فنی اسپیس تماس بگیرید
۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) – ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+) – ۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

ساخت و تولید

لطفا برای سفارش ساخت قطعات سازه فضایی و یا تولید سازه فضایی هم اکنون با واحد فروش اسپیس تماس بگیرید
۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) – ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+) – ۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

مونتاژ و نصب

لطفا برای سفارش نصب سازه فضایی هم اکنون با واحد خدمات و پشتیبانی اسپیس تماس بگیرید
۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) – ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+) – ۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

بازدید

لطفا برای بازدید از پروژه خود هم اکنون با کارشناسان فنی اسپیس تماس بگیرید
۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) – ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+) – ۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

قرارداد

لطفا برای انعقاد قرارداد سازه فضایی هم اکنون با امورقراردادهای اسپیس تماس بگیرید
۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+) – ۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+) – ۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

دمونتاژ

لطفا برای دمونتاژ یا جابجایی سازه با ما در تماس باشید

مناقصه

لطفا برای تهیه و تنظیم اسناد مناقصات سازه خود با ما در تماس باشید

اسپیس نمایشگاهی

لطفا برای سفارش اسپیس نمایشگاهی با ما تماس بگیرید

حمل و نقل

لطفا برای رزرو زمان حمل سازه فضایی خود با ما تماس بگیرید