نصب پوشانه سازه فضاکار

نصب پوشانه بر روی سقف مشبک سازه فضاکار، یکی از خدمات مجموعه اسپیس به مشتریان است.

نصب شیشه سازه فضایی

نصب شیشه سازه فضاکار

نصب شیشه بر روی سقف های سازه فضایی یکی از خدمات دپارتمان پوشانه اسپیس است.

نصب ساندویچ پانل سازه فضایی

نصب ساندویچ پانل سازه فضاکار

نصب ساندیچ پانل سقفی و دیواری بر روی شبکه سازه های فضایی یکی دیگر از خدمات واحد پوشش اسپیس است.

نصب پلی کربنات سازه فضایی

نصب پلی کربنات سازه فضاکار

نصب پلی کربنات های شفاف، رنگی، چندلایه یا تک لایه بر روی سقف یا دیواره سقف های سازه فضایی یکی دیگر از خدمات دپارتمان پوشش اسپیس است.

نصب ورق سازه فضایی

نصب ورق های سینوسی بهمراه پشم شیشه و کارتن پلاست یا توری مرغی یکی دیگر از خدمات واحد پوشش اسپیس است.

خدمت ویژه اسپیس !

شما می توانید برای بهره گیری از یک خدمت ویژه اسپیس برای پروژه سازه فضایی خود، هم اکنون با واحد ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.

خدمتی که شما آنرا دوست دارید !

اسپیس برای جلب رضایت مشتریان جدید خود، اقدام به ارائه خدمتی تازه نموده است. لطفا برای بهره گیری از این خدمت، هم اکنون با واحد ارتباط با مشتریان تماس بگیرید.