مراحل سفارش سازه فضاکار

برای اطلاع از مراحل سفارش سازه فضاکار با ما همراه شوید . . .

سازه های فضایی عراق شهلایی بصره

طراحی سازه فضاکار !

طراحی سازه فضاکار مهمترین گام در فرایند ساخت و نصب سازه های فضاکار است. در حقیقت برای سفارش سازه فضایی نخستین مرحله طراحی سازه های فضکار است. در ادامه این مسیر است که نقشه های تولید خرپای فضایی یا همان شاپ سازه فضاکار تهیه و تدوین می شود. سپس روش های بافت سازه فضایی یا همان مونتاژ و نصب سازه های فضاکار بر اساس شرایط و محدودیت های پروژه تعریف و ترسیم می شود. نقشه بافت سازه فضایی و نیز نقشه و روش نصب شبکه خرپای فضایی یکی از مهمترین مراحل تکمیل فرایند پروژه نصب سازه است.

تولید سازه فضاکار !

تولید سازه فضاکار گام دوم و پر اهمیت در فرایند سفارش سازه فضایی است. پیشنهاد می کنیم همزمان با پروسه تولید سازه فضاکار برای پوشانه های مطلوب برای پوشش سقف سازه فضایی خود بر اساس طرح و فرم معماری، نیازسنجی و الزامات پروژه را تعریف و پیش بینی کنید. این به معنای صرفه جویی در فرایند پروژه است. بطور کلی و به نسبت استقبال کارفرمایان محترم می توان به پوشش های متعدد و متنوعی اشاره نمود که هر کدام دارای ویژگی ها و مزایایی هستند و بدیهی است جذابیت و مطلوبیت هر یک، شرایط خاص خود را هم القا می کند.
مقایسه قیمت سوله و سازه فضایی
نورگیر اسکای لایت سازه فضایی گنبدی بازار حله

نصب سازه فضاکار !

نصب سازه فضاکار یا سازه های فضایی برا ساس پلان نصب و روش های بافت خرپای فضایی شروع می شود. بدیهی است دفتر فنی سازه های فضایی اسپیس از قبل نقشه مونتاژ سازه فضاکار را پیش بینی و روش نصب متناسب با شرایط محیطی و پیرامونی پروژه احداث سقف سازه فضاکار را انتخاب نموده است. لذا در این مرحله از پروسه ساخت و نصب سازه سه لایه فضایی شرایط جغرافیایی حائز اهمیت است.