تصاویر متحرک

برای اطلاع از فرم های سازه ما را همراهی کنید . . .

سازه های فضایی عراق شهلایی بصره

طراحی !

روش های بافت سازه فضایی یا همان مونتاژ و نصب سازه های فضاکار بر اساس شرایط و محدودیت های پروژه تعریف و ترسیم می شود. نقشه بافت سازه فضایی و نیز نقشه و روش نصب شبکه خرپای فضایی یکی از مهمترین مراحل تکمیل فرایند پروژه نصب سازه است.

تولید !

پوشانه های مطلوب برای پوشش سقف سازه فضایی بر اساس طرح و فرم معماری، نیازسنجی و الزامات پروژه تعریف و پیش بینی می شوند. اما بطور کلی و به نسبت استقبال کارفرمایان محترم می توان به پوشش های متعدد و متنوعی اشاره نمود که هر کدام دارای ویژگی ها و مزایایی هستند و بدیهی است جذابیت و مطلوبیت هر یک، شرایط خاص خود را هم القا می کند.
مقایسه قیمت سوله و سازه فضایی

نورگیر اسکای لایت سازه فضایی گنبدی بازار حله

نصب !

سازه های فضایی یا سازه فضاکار اشکال هندسی و منظمی بوده که بصورت مدولار تکرار شده و اعضای آن بصورت پیوسته کنار یکدیگر تکرار شده، بگونه ای که شبکه یا سیستمی با استحکام و یکپارچه را ایجاد می کنند. ساختار سه بعدی شبکه های سازه فضاکار فرمی پایدار از سازه های سه بعدی را به نمایش می گذارد.