امروزه ساخت و ساز سریع، سبک و مقاوم، دغدغه و مطالبه اصلی و اولیه جامعه مهندسان و معماران بوده و از همین روی مدیران و راهبران فکری تیم اسپیس با درک این ضرورت و با هدف ارائه خدمات نوین و مدرن به صنعت ساختمان و توسعه ساخت و ساز کشور ,سازه فضاکار (اسپیس فریم  space frame )یا همان سازه های فضایی را برای عرضه برگزیدند. برای نیل به این مهم دپارتمان های: مشاوره و طراحی سازه فضاکار (سازه فضایی), بازرگانی خرید مواد اولیه سازه و فروش قطعات سازه فضایی در کنار برآورد قیمت سازه فضایی، واحد نصب سازه فضاکار خانواده اسپیس را پایه گذاری کرده اند.