باتوجه به توانایی سازه های فضاکار امکان خلق فضاهای زیبا متنوع و پیچیده به سادگی امکانپذیر است که در اینجا ( این قسمت ) به معرفی چند فرم متداول پرداخته می شود .

۱- تخت :
در این فرم معماری لایه زمین کاملا صاف بوده و برای شیب بندی از دستک های باطول های متفاوت استفاده می شود در این فرم از معماری و برای دهانه های وسیع می توان از این نوع سازه در چندین لایه استفاده نمود .

فرم معماری سازه فضایی تخت

فرم معماری سازه فضایی تخت

۲- شیب دار :
در این نوع معماری
سازه فضاکار بصورت کاملا تخت مونتاژ شده و با تغییر ارتفاع ستونها شیب یکطرفه برای سقف ایجاد می شود اگرچه برای شیب دوطرفه نیازی به تغییر ارتفاع ستونها نمی باشد .

فرم معماری سازه فضایی شیبدار

فرم معماری سازه فضایی شیبدار

۳- قوسی (چلیک ) :
در این نوع معماری
سازه فضایی به گونه ای طراحی و تولید می شود که پس از اجرا نمای بیرونی و داخلی سازه بصورت کمانی از دایره می باشد . فرم قوسی می تواند بصورت چلیک کامل یا چلیک ناقص  باشد .

فرم معماری سازه فضاکارقوسی

فرم معماری سازه فضاکارقوسی

۴- گنبدی  :
این نوع معماری از 
سازه های فضاکار اغلب در نورگیر های ساختمانهای بزرگ و مسقف نمودن فضاهای بسیار وسیع( مانند ورزشگاههای بزرگ)وبدون استفاده از ستونهای میانی مورد استفاده قرار می گیرد .

فرم معماری سازه فضاکار گنبدی

فرم معماری سازه فضاکار گنبدی

این فرم معماری در نمای کلی (شکل ظاهری) به دو دسته نیم کره (کروی) و نیم تخم مرغی ( بیضوی) تقسیم بندی می شوند و از نظر نوع بافت به بیش از ده نوع (دنده ای ، پیازی ، فرازشی ، …) قابل تفکیک می باشند .

۵- هرمی :
این نوع معماری از
سازه های فضاکار بصورت هرم کامل یا هرم ناقص اجرا می گردد و بیشترین کاربرد آن در نماسازی  شهری و نورگیر مجتمع های تجاری و مسکونی می باشد .

فرم معماری سازه فضاکار هرمی

۶- معماری های خاص وسایر فرم ها :
باتوجه به قابلیت
سازه های فضایی تولید و اجرای هر فرم دلخواه معمای با استفاده از این سازه ها امکانپذیر است . ازجمله فرم موجی ، یو شکل ، کره کامل ، استوانه ای (دودکشی) ، زین اسبی و…

فرم معماری خاص سازه فضاکار

فرم معماری خاص سازه فضاکار