پروژه EPC طراحی، ساخت و نصب سازه فضاکار قوسی استخر قهرمانی شهر بندری بصره عراق ۱۳۹۲

نگهداری سازه فضایی و تعمیرات سازه فضاکار

پروژه EPC سازه های فضاکار قوسی ستاد عتبات عالیات، نجف اشرف، عراق، شهلایی

بهره برداری و نگهداری سازه های فضاکار

بهره برداری و نگهداری سازه های فضاکار تحت عنوان عملیات نت سازه های فضاکار در مجموعه اسپیس، مورد اهتمام ویژه قرار دارد. بر کسی پوشیده نیست که بهره برداری و نگهداری سازه های فضاکار امری مهم و اجتناب ناپذیر است. بدیهی است با توجه به ساخت و سازهای فراوان سازه های فضایی ایران، لازم است بهره برداران محترم از برنامه ای جامع و پیش بینی شده برای نت سازه فضایی برخوردار باشند.

خرپای فضایی نیز مانند سایر سازه های فلزی ممکن است در معرض آسیب یا خرابی قرار گیرند و از همین روی لازم است از فرایند طراحی سازه فضاکار گنبدی یا غیره تا زمان نصب سازه های فضایی سه لایه یا تک لایه اسپیس، شناسنامه ای مستند و مستدل از تمامی پروسه های عملیاتی طراحی، ساخت و  نصب سازه فضاکار تهیه و در دسترس دفتر فنی باشد، تا با لحاظ قرار دادن تمامی مسائل قابل پیش بینی، برنامه ای جامع برای بازدیدهای دوره ای شبکه سازه های فضایی اسپیس تک لایه یا چندلایه تدوین شود.

پر واضح است کاربری سازه فضایی و جغرافیای احداث پروژه خرپاهای فضاکار هرمی یا سازه پوسته ای و غیره نسبت مستقیمی با چگونه شرایط نگهداری سازه دارد. اگر کارفرمایان و بهره برداران محترم سقف های فضایی به فکر بهینه نمودن هزینه ها و افزایش طول عمر مفید اسکلت فلزی اسپیس خود هستند، می بایست از چک لیست بازدیدهای دوره ای واحد خدمات سازه فضاکار اسپیس بهره ببرند. برای نیل به این منظور شایسته است قبل از هر عملیاتی از مشاوره نت اسپیس اطلاع حاصل کنند. ما ( اسپیس) مفتخریم در همین راستا در صورت تمایل شما کارفرمایان محترم انجام وظیف نماییم. لطفا با ما همراه باشید

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)