طراحی، ساخت و نصب سقف سازه فضایی قوسی حوزه علمیه علوی نجف اشرف عراق

طراحی سازه فضاکار با دهانه یزرگ نجف

تحلیل و طراحی سازه فضاکار

تحلیل و طراحی سازه فضاکار، بعد از ایجاد مدل مقدماتی سازه فضاکار شروع می شود.

اگر بخواهیم فرایند تحلیل و طراحی سازه فضاکار را به ترتیب بازگو نماییم،  می توان چنین عنوان کرد که؛

الف: اخذ درخواست کارفرما با جزئیات و الزامات پروژه خرپای فضاکار

ب: مطالبه نقشه معماری پروژه یا در صورت نبود چنین مهمی، اخذ کروکی از کارفرما

ج: آغاز طراحی مقدماتی یا اولیه سازه سه بعدی توسط کارشناسان اسپیس که عرفا از آن به مدل سیمی سازه فضایی یا استخراج هندسه سازه

فضاکار یاد می شود.

د: اخذ نظرات تکمیلی کارفرما یا الزامات و محدودیت های طرح سازه فضایی مقدماتی و نهایی شدن طرح سازه فضاکار

ه: شروع آنالیز و تحلیل سازه فضایی مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان نظام مهندسی

و: اعمال بارگذاری ها و کنترل مجدد فرایند محاسبات سازه های فضایی

ز: تهیه، تدوین و تنظیم دفترچه محاسبات سازه های فضاکار

ح: استخراج نقشه های شاپ سازه فضاکار و تهیه و تدوین نقشه های تولید قطعات سازه فضایی

ط: استخراج نقشه های کدینگ بافت یا مونتاژ سازه های اسپیس فریم و تهیه و تدوین نقشه اسمبل اسپیس

ی: استخراج نقشه های نصب یا همان پلان نصب که معطوف به روش های اجرایی عملیات نصب سازه فضایی بر روی سرستون ها یا نشیمنگاه

های خرپای فضایی است.

نکاتی که پیرامون موارد مذکور قابل تامل است؛

مدل مقدماتی یا هندسه نخستین سازه سه لایه را به نرم افزار های تحلیل و طراحی سازه ها همچون نرم افزار SAP انتقال داده و تحلیل و

برسی را شروع می کنیم.

برای طراحی اعضای سازه های فضاکار، مطابق با آیین نامه های معتبر طراحی سازه های فولادی از جمله آیین نامه AISC می توان فعالیت کرد.

با توجه به اینکه اعضای سازه فضاکار در طول دهانه بار گذاری نمی شوند و بار ها به صورت متمرکز در گره ها وارد شده و اتصالات سازه

فضایی در شبکه های دو لایه مفصلی اند. بنابراین تنها تنش ناشی از نیروی محوری المان ها محاسبه شده و از ممان خمشی ناشی از وزن اعضا به

دلیل ناچیز بودن در برابر تنش های محوری معمولا چشم پوشی می شود.

در مورد ستون های سازه فضاکار بدلیل گیردار بودن پای ستون ها، از روابط طراحی تیر ستون ها برای طراحی و ترکیب تنش ها در آنها می توان استفاده نمود.

با توجه به طرح سازه های فضاکار به روش تنش مجاز از آیین نامه AISC-ASD89 ۱ ناشی از بارگذاری و ترکیبات بار گذاری مندرج در این آیین

نامه استفاده می شود.

چنانچه علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید هم اکنون با کارشناسان دفتر فنی مهندسی اسپیس تماس بگیرید.

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس