معماری قوسی سازه فضایی

سازه های فضاکار

تعاریف اصطلاحاتی در معماری – بخش دوم

۲۱ – شفته آهک چیست ؟

ملاتی از آهک ، خاک و دانه های سنگی و آب در پی ها و کف سازی استفاده می شود.

۲۲- کرسی چینی چیست ؟

چیدن چند رج آجر روی پی اختلاف ارتفاعی بین سطوح داخلی و خارجی به وجود می آورد که کرسی می گویند.
۲۳- چتایی چیست؟

نوعی گونی که در عایق بندی به همراه قیر استفاده می شود.

۲۴- ایزوگام چیست؟

ورق های قیراندود که با لایه هایی پشم شیشه یا الیاف مصنوعی همراه است.

۲۵- بارسنگ چیست؟

مقدار بیرون زدگی سطح نمای سنگ را نسبت به آن را بارسنگ می گویند.

۲۶- گابیون چیست؟

دیوارهایی که به صورت سنگی اجرا می شوند دور آن ها تورهایی مهار می کنند تا مقاومت و یکنواختی بیشتری داشته باشد.

۲۷- آجر سفال چیست؟

خاک رس در قالب هایی سوراخ دار با حرکت در کوره برای جداکننده ساخته می شود.

۲۸- گچ بتونه صنعتی چیست؟

برای اتصالات صفحات گچی پیش ساخته استفاده می شود.

۲۹- نعل درگاه چیست؟

تیر یکپارچه ای از بتن، چوب، آهن که در بالای درگاه نصب می شود.

۳۰- پوتر بتنی چیست؟

نعل درگاه بتنی همراه با میلگرد به شکل معینی ساخته می شود.

۳۱- اتکا چیست؟

میلگردی که برای تحمل نیروی برشی استفاده می شود.

۳۲- چارچوب چیست؟

چیستابی که در به آن لولا و در به روی آن باز وبسته می شود.

۳۳- آستانه چیست؟

پایین چارچوب که در بالاتر از کف قرار می گیرد.

۳۴- شمسه چیست؟

قوطی های چهارضلعی که پشت آن به وسیله گچ پر می شود.

۳۵- رامپ چیست؟

قدیمی ترین و ساده ترین وسیله ارتباطی دو سطح غیر تراز.

۳۶- سرگیر چیست؟

محلی در ورودی پارکینگ به ارتفاع حداکثر ۱۵۰ سانتی متر.

۳۷- کف پله چیست؟

سطح فوقانی پله یعنی جایی که پا قرار می گیرد.

۳۸- پیشانی پله چیست؟

قطعه ای عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار دارد.

۳۹- گونه پله چیست؟

سطح بغل پله را گونه می نامند.

۴۰- عرض پله چیست؟

فاصله بین گونه های پله را عرض پله می گویند.