تولید اسلیو سازه فضایی

تولید اسلیو سازه فضایی یکی از اجزا شبکه سقف سازه های فضایی محسوب می شود. اسلیو سازه فضاکار، مهره ای شش گوش یا شش ضلعی است که در خرپای فضایی تحت نیروی فشار عمل می کند. از اسلیو سازه های فضاکار، برای محکم نمودن پیچ های دو سر مخروطی المان سازه فضاکار در داخل گوی نیز استفاده می شود. اسلیوهای اسپیس به دو شکل شیاردار و سوراخ دار تولید می شوند و توسط پین به پیچ متصل می شوند.

ابعاد اسلیو های سازه سه بعدی بر اساس نیاز سنجی هر پروژه و بر اساس سایز پیچ ها که خود متاثر از مقادیر احجام لوله ها و نیز گوی های سازه فضایی است، تعیین می شود. بدیهی است برای هر ساز پیچ، لوله، گوی و مخروطی در پروژه سازه های فضاکار، جنس، سایز و احجام اسلیوها نیز متغیر بوده و در نتیجه محاسبات و قیمت اسلیو هم متفاوت خواهد بود.

چنانچه تمایل به تهیه و سفارش اسلیو سازه فضایی دارید و یا نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر اتصالات یا خود اسلیو دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تشکر از همراهی شما

واحد فروش تیم اسپیس