جوش سازه فضایی و اتصالات جوشی سازه فضاکار

جوشکاری سازه فضایی

جوشکاری سازه فضایی بسیار محدود و خاص است. جوشکاری سازه فضایی فقط در محل اتصال لوله به مخروط یا همان المان به بشقابک سازه فضایی انجام می شود. جوشکاری سازه فضاکار می تواند بصورت تمام اتومات یا دستی باشد، بدیهی است جوشکاری سازه فضاکار با دستگاه تمام اتوماتیک بسیار باکیفیت و زیبا بوده و بر جوشکاری دستی ارجحیت دارد.

جوشکاری سازه فضایی در مجموعه اسپیس فقط برای جوش دوسر المان به بشقابک استفاده می شود، که دو انتهای لوله یا المان با دستگاه تمام اتومات MIG ، MAG و گاز محافظ و گاز مخلوط ( ترکیب آرگون و co2 ) و با جوشکاری با دستگاه رکتیفایر به مخرو طی ها متصل می شوند.

روش های جوشکاری در ساخت سازه فضاکار به صورت ذیل است:

الف: جوشکاری با قوس الکتریکی

ب: جوشکاری گازی