بافت و نصب سازه فضایی

  بافت و نصب سازه فضایی در حقیقت بخش مکمل واحدهای طراحی سازه فضایی و تولید سازه های فضایی اسپیس است.

   ارائه محصولات با کیفیت سازه فضایی

   ارائه محصولات با کیفیت سازه فضایی بخشی دیگر از خدمات اسپیس است که با ساخت و تولیدات قطعات سازه فضایی همراه است.

    طراحی سازه فضایی

    طراحی سازه فضایی سه لایه و تک لایه از مجموعه خدمات تیم اسپیس است.