سازه فضاکار

سازه فضاکار که برخی آن را سازه فضایی نیز می نامند، سازه یا خرپایی سه بعدی است که توان و قابلیت انتقال تمامی بارهای وارده بر سیستم شبکه سازه فضایی را دارد. به گونه ای که نیرو های اعمال شده بر سازه فضاکار به راحتی و به سرعت به تکیه گاه ها انتقال یافته و سبب پایداری و استحکام سازه سه بعدی ما (اسپیس) شوند.

سازه فضایی گنبدی

اگر از ما ( اسپیس) بپرسید سازه فضاکار چیست؟

کوتاه سخن باید گفت: سازه فضاکار، شبکه منظم و پیوسته و مدولاری است که بصورت یکپارچه و سیستمی عمل می نماید.

اعضا و پیوند های خرپای فضایی، شکلی سه بعدی را ترسیم می کنند که سبب توزیع متناسب بار ها و تنش ها و کنش های وارده بر ساختار فضایی می شود.

چنانچه شما به دنبال راه حلی مقرون به صرفه و زیبا هستید که با حفظ استحکام سازه ای دارای رفتاری پایدار باشد، پیشنهاد سازه فضاکار، گزینه ای مطلوب است.

سازه فضاکار بیضوی

ووید سازه فضایی گنبد بیضوی دو پوسته دارای درز انقطاع بازار بزرگ شهر حله عراق در سال ۲۰۱۸ میلادی

برخی می پرسند اسپیس فریم ( SPACE FRAME ) چیست؟

وقتی سخن از اسپیس فریم می گوییم، برخی سازه های جوشی و کوچک نمایشگاهی که بیشتر جنبه غرفه سازی دارد را بخاطر می آورند. اما باید گفت این اجحافی است که در تعریف یا ترسیم اسپیس فریم در ایران رخ داده است.

بی شک منظور از اسپیس فریم همان ساختار سه بعدی شبکه مدولار و منظم و بهم پیوسته اعضا و پیونده سازه فضاکار است که توان و قابلیت توزیع و تقسیم بارهای وارده بر سازه را در سه بعد دارد. این رفتار که سبب پایداری سازه فضایی است، سبب شده سازه هایی با دهانه های بزرگ بدون ستون یا دارای فرم های معماری خاص، مطلوب و مدنظر مهندسان و معماران عرصه ساخت و ساز صنعت ساختمان باشد.

سازه فضاکار بیضوی

نورگیر سازه فضایی بازار بزرگ شهر حله عراق

 

در حقیقت اسپیس فریم، سازه فضایی، سازه فضاکار یا Space Frame or Space Structure  تماما به یک معنا و مفهوم بکار برده می شوند و جملگی مترادف یکدیگرند.

اگر تمایل دارید در این خصوص و یا چگونه محاسبات سازه فضاکار و حتی نحوه ساخت سازه فضایی اطلاعات بیشتری داشته باشید.

لطفا ما را همراهی فرمایید.

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

باتشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس