مدیر عامل

ارمیا شهلایی manager@stuckco.com

رئیس هیات مدیره

شهباز شهلایی pro@stuckco.com

مدیر پروژه

محمد رهگذر   pro@stuckco.com

مدیر کارخانه

ارمیا شهلایی

کارشناس ارشدمحاسب پایه

۲

موسوی

کارشناس ارشد سازه

امیر پارسا

کارشناس ارشد سازه

صبا حسینی تابش
مدیر
HSE

مدیر فنی

رضوی tech@stuckco.com

کارشناس ارشد فنی

زهره پورشفیعی tech@stuckco.com

کارشناس ارشد فنی

طراوت فروزان tech@stuckco.com

کارشناس فنی

ستاره صلاح tech@stuckco.com

کارشناس ارشد معماری

قاسم کریم آبادی

کارشناس معماری

الهه مهدوی tech@stuckco.com

کارشناس معماری

محمد کریمی

کارشناس کنترل پروژه

مهشاد نوشاد tech@stuckco.com

کارشناس بازرگانی

محمد رسول امین زاده sales@stuckco.com

کارشناس فروش

بیتا معماری فرد info@stuckco.com

کارشناس خرید

مریم بکلو

سرپرست اداری

فاطمه طایفه sales@stuckco.com

کارشناس مالی

مهرداد ارجمند fin@stuckco.com

کارشناس شبکه

محی الدین موحد ابطحی

کارشناس سایت

مهدی شالباف

سرپرست

IT

ندا طهرانی

کارشناس پشتیبانی

شهاب خوانساری support@stuckco.com

مدیر کنترل کیفیت

بارسین اصفهانی

سرپرست کارگاه

آرش منصوری گیلانی

سرپرست کارگاه

احسان عطابخش

کارشناس تحقیق و توسعه

علی حمیدی

سرپرست کارگاه نمک آبرود

سرپرست کارگاه نمک آبرود

احد فولادوند

کارشناس نقشه برداری

عبدالرضا خدادادی

کارشناس حقوقی

سید جلال شهیدی

مدیر روابط عمومی

امیر حسن شهلایی
(( هر گونه کپی برداری با ذکر منبع مزید امتنان است. )) © کپی رایت - اسپیس | سازه فضایی |سازه فضاکار| قیمت سازه فضاکار|شرکت های سازه فضاکار| سازه فضاکار