اجرای سازه فضاکار سه لایه قوسی سالن ورزشی

اجرای سازه فضایی سه لایه قوسی دانشگاه اصفهان بصورت صفر تا صد

مراحل اجرای سازه فضاکار

مراحل اجرای سازه فضاکار به موارد گوناگونی وابسته است. اما بطور کلی شاکله فرایند اجرای پروژه های سازه فضاکار از چند فاز ترکیب یافته است.

اگر بخواهیم خیلی کوتاه و موجز و بدون ورود به جزئیات در این خصوص سخن بگوییم باید به ترتیب مراحلی همچون: آنالیز و طراحی سازه فضایی، محاسبه، ساخت، رنگ، اجرای فونداسیون، نصب ستون، مونتاژ سازه فضایی، و نهایتا اجرای پوشانه برروی شبکه سازه فضاکار را نام ببریم.

برای دریافت اطلاع بیشتر در این حوزه، لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرید.