مزایای سازه فضاکار

مونتاژ سازه های فضایی

 مزایای سازه فضاکار

مزایای سازه فضاکار را می توان بطور کلی در سه دسته تقسیم بندی و بررسی نمود:

الف: مزایای سازه فضاکار از منظر سازه ای

ب: مزایای سازه فضاکار از منظر معماری

ج: مزایای سازه فضاکار از سایر منظر ها

مزایای سازه فضاکار را اگر بخواهیم  فقط بطور کلی بررسی نموده و صرفا نگاهی اجمالی و گذرا نماییم، موارد ذیل شایان توجه اند:

– بهترین بهره گیری از مواد یا متریال سازه فضاکار

– نداشتن هیچگونه محدودیتی در دهانه یا فواصل ستون گذاری سازه فضایی

– سبک بودن سازه های فضاکار

– امنیت یا به عبارتی ایمنی بسیار مطلوب و بالای خرپای فضایی

– برای تکیه گاه های سازه فضایی به هیچ وجه اجباری نیست برای داشتن نظم در آن ها 

– عدم داشتن منعی برای نصب جرثقیل در سازه های فضایی

– پیش ساخته بودن سازه فضایی سبب اقبال عمومی

– بر کسی پوشیده نیست سازه فضایی از تکنیک برتر برخوردار بوده و سازه مدرن به حساب می آید

– سازه های فضاکار انهدام ناگهانی ندارند

– خرپای فضاکار دربرابر زلزله و آتش سوزی دارای مقاومت بسیار خوبی است

– بی شک یکی از با صرفه ترین سازه ها، همین سازه فضایی بوده و از قیمت سازه فلزی مطلوبی بر خوردار است