الف – گره های کروی

سیستم مرو (MERO) – KK
اوروناسئو (ORONA SEO)
او – آر – تی – زدORTZ
اسفروبات فرانسه (SPHEROBAT)
ان اس تراس ژاپن(N.S.TRUSS)
تیوبال هلند (TUBALL)
اوربیک انگلستان (ORBIK)
ای دی سی فرانسه (S.D.C)
اوکتا پلیت المان (OCTA PLATE)
وسترات استرالیا (VESTRUT)
نودوس انگلستان (NODUS)

ب- گره های تک پیچ و مهره ای

کاتروس – اسکاتلند (CATRUSS)
کاندرهارلی (تحت لیسانس استرالیا) (CANDER HARLEY)
مای اسکای (MAI SKY)

ج – اتصالات منشوری (هرمی)

یونی بات ۱۹۶۲
اسپیس گرید (برپایه یونی بت)
اسپیس دک – انگلستان ۱۹۵۰
دک اسپیس – ۱۹۸۷
کیوبیک اسپیس – ۱۹۷۸ انگلستان
آ بی بی آ – آفریقای جنوبی ۱۹۸۳

د – ورقه ها(صفحات) : مودا اسپن – هلند MODASPAN

ه – بدون گره : اوکتت تراس OCTET TRUSS

و – استوانه ای : تریودتیک – کانادا TRIODETIC